“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, October 17, 2017
You are here: Home » Bekendmakingen » DEFINITIEVE AANMELDING FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN

DEFINITIEVE AANMELDING FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN 

DEFINITIEVE AANMELDING
FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen voor de studierichtingen Wiskunde (20 studenten) en Scheikunde (15 studenten) moet een ieder die in het academisch jaar 2017-2018 wenst te studeren aan deze faculteit zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

De voorwaarden zijn:

 • in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit;
 • voor de studierichting Wiskunde, in het bezit zijn van een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld  met in het vakkenpakket:
 1. Wiskunde 1 en Wiskunde 2, waarbij geldt dat er voor deze vakken een totaal van minimaal 13 punten waarbij voor elk van deze vakken minimaal een zes (6) moet zijn behaald of
 2. Wiskunde 1 en Natuurkunde, waarbij geldt dat er voor deze vakken een totaal van minimaal 13 punten waarbij voor Wiskunde 1 minimaal een zeven (7) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een zes (6) of
 3. een MO-A diploma Wiskunde heeft behaald.
 • voor de studierichting Wiskunde, geldt voorts dat er voor de selectietoets minimaal een zes (6) heeft behaald.
 • voor de studierichting Scheikunde, in het bezit zijn van een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld, waarbij geldt dat er voor de vakken Scheikunde minimaal een zes (6), Wiskunde 1 en Natuurkunde minimaal een zes (6) moet zijn behaald;

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

 • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • Originele cijferlijst + 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën (de fotokopieën Moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
 • Stortingsbewijs van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 75,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 547.0129 onder vermelding van Administratiekosten FWNW en naam student).
 • ID-kaart.
 • Eén (1) pasfoto.
 • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier*.

*Het aanmeldingsformulier kan hier gedownload worden voor Wiskunde en Scheikunde. 

Aanmelding:

Periode             : woensdag 19 juli t/m woensdag 16 augustus 2017.
Tijd                  : 08.00 u – 13.00 u.
Plaats               : Bureau Studentenzaken, BAK-Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie        : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2215.

Studenten die meedoen aan de Numerus Fixus voor de studierichting Wiskunde worden verwacht op vrijdag 18 augustus 2017 voor een selectie toets om 09.00u in Gebouw 17 lokaal 62.

De selectie – / lotingsprocedure is op vrijdag 25 augustus om 12.00u in de University Guesthouse aan de Leysweg 70.

Download hier de beschikking Numerus Fixus Wiskunde en Scheikunde. 

Bureau Studentenzaken, 28 juli 2017.

Related posts: