“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, May 22, 2018
You are here: Home » Bekendmakingen » Inschrijving Colloquium Doctum

Inschrijving Colloquium Doctum 

Inschrijving voor de Colloquium Doctum toetsing
collegejaar 2018/2019

Personen die niet in het bezit zijn van een V.W.O. diploma, doch menen dit niveau te hebben en vóór 1 juli 2018 de leeftijd van 25 jaar zullen hebben bereikt, kunnen zich aanmelden voor de Colloquium Doctum toetsing.

De studierichtingen zijn:

Rechten, Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Economie, Public Administration, Sociologie, Nederlands. Agrarische Productie, Delfstofproductie, Werktuigbouwkunde, Milieuwetenschappen, Infrastructuur en Elektrotechniek.

N.B. : Alle opleidingen zijn dagopleidingen.

In dit kader wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst:

Datum        : donderdag 26 april 2018
Tijd             : 18.00 – 20.00 uur
Plaats          : Gebouw 6.1, lokaal 4, Universiteitscomplex

De inschrijvingen vinden als volgt plaats:

Periode       : woensdag 02 mei 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018
Tijd             : 9.00 t/m 13.00 uur
Plaats          : Bureau Studentenzaken  (BAK-Gebouw)

Gelieve bij de inschrijving mee te nemen :

  1. Eén volledig ingevuld inschrijvingsformulier (hier downloaden).
  2. Eén uittreksel uit het Bevolkingsregister.
  3. Twee kopieën van alle behaalde diploma’s / cijferlijsten, verkregen getuigschriften en de originelen daarvan overleggen.
  4. Eén recente pasfoto (willekeurige afmeting).
  5. Eén nationaliteitsverklaring.
  6. Identiteitsbewijs (I.D.-kaart).
  7. Een stortingsbewijs van SRD 500,- te storten op:
    • de Hakrinbank rekeningno.: 547.0129 of D.S.B. rekeningno.: 42.84.712

 
RESTITUTIE IS NIET MOGELIJK

Bureau Studentenzaken, 23 april 2018

Related posts: