HERINSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020
Bacheloropleidingen


Faculteit der Humaniora
Faculteit der Medische Wetenschappen
Faculteit der Technologische Wetenschappen
Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen
Dagelijks van 08.30-12.00 uur

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen her in te schrijven, moeten zich hier vooraf aanmelden.

Woensdag 21 augustus 2019: Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen

Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde.

   
Faculteit der Humaniora

Geschiedenis en Nederlands.

  Faculteit der Medische Wetenschappen

Fysiotherapie.

Donderdag 22 augustus 2019: Faculteit der Technologische Wetenschappen

Infrastructuur, Milieuwetenschappen en Werktuigbouwkunde.

Vrijdag 23 augustus 2019: Faculteit der Technologische Wetenschappen

Agrarische Productie, Elektrotechniek en Geowetenschappen.

Woensdag 04 september 2019: Faculteit der Medische Wetenschappen

Geneeskunde.

   
Woensdag 11 september 2019: Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen

Biologie en Natuurkunde.

Faculteit der Technologische Wetenschappen

Agrarische Productie, Elektrotechniek en Geowetenschappen.

Donderdag 12 september 2019: Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen

Scheikunde en Wiskunde.

   
  Faculteit der Technologische Wetenschappen

Infrastructuur, Milieuwetenschappen en Werktuigbouwkunde.

 

Om de wachttijd te verminderen mogen de bescheiden afgegeven worden en in de laatste week van september (ma. 30 sept. t/m vrij. 04 okt. 2019 tussen 08.30u-12.00u) opgehaald worden.

Plaats       : Gebouw 21 lokaal 1, Universiteitscomplex, Leysweg 86.

De bescheiden die worden afgegeven zijn:
1. Studentenpas
2. Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar 2019/2020 ad SRD 1.850,-, te storten op de rekening van de Universiteit, onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712

 

Voor studenten met studiefinanciering van FSS (NOB) geldt:


Studenten die een aanvraag zullen doen voor studiefinanciering FSS (N.O.B.) dienen te voldoen:
• Bachelor: min. 10% van het inschrijfgeld (SRD 185,-)
Voorafgaand aan de her- inschrijving zal de student eerst een overeenkomst moeten tekenen met de Universiteit ten aanzien van de betaling van het resterend deel aan inschrijfgeld.

 

Voor Bachelor studenten geldt:

  • De mogelijkheid het inschrijfgeld in twee (2) gelijke termijnen te voldoen en wel als volgt.
    De 1e termijn ad. SRD 925, – geschiedt bij de (her) inschrijving in augustus/september 2019, terwijl het stortingsbewijs van de 2e termijn ad. SRD 925,- tot uiterlijk 31 januari 2020 op het Bureau Studentenzaken moet worden aangeboden. Bij late termijnbetaling wordt er 10% van het termijnbedrag (SRD 92,50) administratiekosten in rekening gebracht.

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

 

Bureau Studentenzaken, 15 augustus 2019

By Comments off augustus 19, 2019