Op het Bureau van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Manager Marketing & Communication

 

Doel van de functie:

Vormgeven aan het marketing en communicatiebeleid van de AdeKUS en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, ten einde op efficiënte en effectieve wijze de marketing en communicatiedoelstellingen van de AdeKUS te realiseren.

 

Functie-inhoud:
 • • Vormgeven aan het marketing en communicatiebeleid van de AdeKUS binnen het kader van het universitair strategisch beleidsplan;
 • • Faculteits-overstijgend kunnen werken aan continue verbetering van de marketing, communicatie, PR en voorlichting van de Universiteit;
  • Ontwikkelen van en adviseren over interne en externe communicatietrajecten en –events en activiteiten op de Universiteit;
 • • Bepalen van de in te zetten communicatiemix, media en communicatie-uitingen, rekening houdend met de aard van de uit te dragen boodschappen en de aard en samenstelling van de doelgroep(en);
  • Opstellen van het jaarplan en de daaraan gekoppelde begroting van de afdeling;
  • Tijdig zorgdragen voor marketing en communicatieplannen zoals in het opstelde jaarplan is opgenomen, en effectieve uitvoering gericht op realisatie van doelstellingen van de AdeKUS;
  • Opstellen/uitwerken van diverse marketing en communicatieprogramma‘s, planningen en draaiboeken, begroten van kosten en plegen van afstemming met de leiding;
  • De harde deadlines van de verschillende plannen waarmaken, alsook het evalueren van de uitgevoerde plannen;
  • (Laten) verrichten van marktonderzoek en concurrentieonderzoek, alsook het verzamelen en analyseren van gegevens over bestaande en nieuwe markten en doelgroepen;
  • Periodiek meten van de klanttevredenheid en naar aanleiding hiervan komen tot verbeteringen in aanbod of werkwijze;
  • Op een proactieve wijze ondersteunen van diverse stakeholders op de Universiteit;
  • Optreden als vertegenwoordiger van het bestuur of andere representanten van de AdeKUS of onderdelen daarvan naar de media en belangengroepen;
  • Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden.

 

Functieprofiel:
 • • Minimaal een afgeronde Master opleiding in het vakgebied Marketing en Communicatie en minimaal 3 jaren met een trackrecord als leidinggevende op het vakgebied;
 • • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • • Een kritische, op verbetering gerichte attitude;
 • • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken;
 • • Representatief en verzorgd.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u richten aan de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

 

By Comments off september 5, 2019