NIEUWE INSCHRIJVINGEN SCHAKELJAAR EN Bacheloropleidingen
Na – Inschrijvingen collegejaar 2019 -2020
Dagelijks van 08.30-12.00 uur

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen in te schrijven, moeten zich hier vooraf aanmelden. 

 

Studenten die zich in de reguliere inschrijfperiode (woensdag 21 augustus t/m zaterdag 14 september 2019) niet hebben ingeschreven worden in de gelegenheid gesteld zulks te doen in de periode:
Ma. 30 september t/m vrij. 04 oktober 2019.
Naast het inschrijfgeld van SRD 1.850,- zal  eveneens een bedrag ad SRD 92,50 (Administratiekosten) gestort moeten worden.

PLAATS: bureau studentenzaken (bak-gebouw), UNIVERSITEITSCOMPLEX, LEYSWEG 86

 

A. Nieuwe studenten Bachelor opleidingen dienen bij de inschrijving mee te nemen:
1. Originelen van diploma en cijferlijst plus twee (2) gewaarmerkte kopieën van elk (alle fotokopieën moeten voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling);
2. Een geboorte-akte (te verkrijgen bij het C.B.B./ gelieve de wachttijd in acht te nemen) + 1 kopie ervan (GEEN UITTREKSEL);
3. Een nationaliteitsverklaring (te verkrijgen bij het C.B.B.);
4. Twee (2) recente pasfoto’s.

 

B. Geslaagden van het Schakeljaar dienen bij de inschrijving mee te nemen:
1. Certificaat Schakeljaar en cijferlijst plus twee (2) fotokopieën van elk;
2. De studentenpas;
3. Twee (2) recente pasfoto’s.

 

C. Studenten die zich herinschrijven op het Schakeljaar dienen bij de inschrijving mee te nemen:
1. Cijferlijst uitslag Schakeljaar + twee (2) fotokopieën;
2. De studentenpas.

 

Voor zowel A, B als C geldt voorts:

  • – Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2019/2020 SRD 1.850,-, + SRD. 92,50 administratiekosten te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712.
  • – Identiteitsbewijs (I.D.- kaart)

 

Klik hier voor de toelatingseisen. 

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN 

Bureau Studentenzaken, 10 september 2019

 

By Comments off september 11, 2019