HERINSCHRIJVINGEN Bacheloropleidingen
NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020
Dagelijks van 08.30-12.00 uur

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen in te schrijven, moeten zich hier vooraf aanmelden.

 

Studenten die zich in de reguliere inschrijfperiode (woensdag 21 augustus t/m zaterdag 14 september 2019) niet hebben ingeschreven worden in de gelegenheid gesteld zulks te doen in de periode:
Ma. 30 september t/m vrij. 04 oktober 2019.
Naast het inschrijfgeld van SRD 1.850,- zal eveneens een bedrag ad SRD 92,50 (Administratiekosten) gestort moeten worden.

 

PLAATS: bureau studentenzaken (bak-gebouw), UNIVERSITEITSCOMPLEX, LEYSWEG 86

 

A. Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen: Voor de studierichtingen Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde.

B. Faculteit der Humaniora: Voor de studierichtingen Geschiedenis en Nederlands.

C. Faculteit der Medische Wetenschappen: Voor de studierichtingen Fysiotherapie en Geneeskunde.

D. Faculteit der Technologische Wetenschappen: Voor de studierichtingen Agrarische productie, Geowetenschappen, Elektrotechniek, Infrastructuur, Milieuwetenschappen en Werktuigbouwkunde.

E. Faculteit der Juridische Wetenschappen:

1. Voltijdse studenten van de bacheloropleiding met als eerste inschrijfjaar 2014 of eerder kunnen zich niet meer her-inschrijven, e.e.a. conform art. 19 lid 1 sub c van het Bachelor Examenreglement 2018. Eventuele her-inschrijving is slechts mogelijk met uitdrukkelijk toestemming van het Dagelijks Bestuur FJW.
2. Voltijdse studenten van de bacheloropleiding met als eerste inschrijfjaar 2015, 2016 en 2017 kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2018 art. 19 lid 1 sub b, alleen her-inschrijven op vertoon van hun BI-certificaat of verklaring van behaalde BI-vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FJW.
3. Deeltijdse studenten van de bacheloropleiding met als eerste inschrijfjaar 2015 of eerder kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2018 art. 19 lid 2 sub b, alleen her-inschrijven op vertoon van hun BI-certificaat of verklaring van behaalde BI-vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FJ W.

F. Faculteit der Maatschappijwetenschappen: Voor de studierichtingen Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Bedrijfskunde, Economie,  Psychologie, Public Administration, Sociologie.

 1. Voltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2014 of eerder kunnen zich niet meer her-inschrijven, e.e.a. conform art. 9 lid 1 sub c van het 2004 Bachelor Examenreglement. Eventuele her-inschrijving is slechts mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.
2. Voltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 201 5, 2016 en 2017 kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2015 art. 7 lid 1, alleen her-inschrijven op vertoon van hun BI-certificaat of verklaring van behaalde B-I-vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben, kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.
3. Deeltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2015 of eerder kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2015 lid 7 lid 2, alleen her-inschrijven op vertoon van hun B-I-certificaat of verklaring van behaalde B-I-vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FMIJW.

Voor alle herinschrijvingen geldt voorts:

1. Studentenpas;
2. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2019/2020 ad Srd.1850,- + administratiekosten ad Srd 92,50, te storten op de rekening van de Universiteit, onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712.

Het is mogelijk om het inschrijfgeld in twee (2) gelijke termijnen te voldoen en wel als volgt.

De 1e termijn ad. SRD 925, – geschiedt bij de (her) inschrijving, terwijl het stortingsbewijs van de 2e termijn ad. SRD 925,- tot uiterlijk 31 januari 2020 op het Bureau Studentenzaken moet worden aangeboden. Bij een late 2e termijnbetaling wordt er 10% van het termijnbedrag (SRD 92,50) administratiekosten in rekening gebracht.

 

Voor studenten met studiefinanciering van FSS (NOB) geldt:

  • Studenten die een aanvraag zullen doen voor studiefinanciering FSS (N.O.B.) dienen min. 10% van het inschrijfgeld (SRD 185,-) te voldoen:
  • Voorafgaand aan de her- inschrijving zal de student eerst een overeenkomst moeten tekenen met de Universiteit ten aanzien van de betaling van het resterend deel aan inschrijfgeld.

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

Bureau Studentenzaken, 10 september 2019

 

By Comments off september 11, 2019