“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, May 22, 2018
You are here: Home » Bekendmakingen » NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2017-2018

NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2017-2018 


NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2017-2018
Het Schakeljaar en Bacheloropleidingen
Dagelijks van 08.00-13.00 uur

De nieuwe inschrijvingen voor het SCHAKELJAAR en de BACHELOROPLEIDINGEN (Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde / Economie / Public Administration / Rechten  / Sociologie  / Agrarische Productie / Delfstof Productie / Electrotechniek / Infrastructuur / Milieuwetenschappen / Werktuigbouwkunde / Nederlands) gebeurt in twee fasen:

 1. Registratie

Periode : woensdag 19 juli t/m woensdag 16 augustus 2017.
Tijd       : 08.00u – 13.00u.
Locatie  : Bureau Studentenzaken (BAK – gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.

U neemt mee:

 

N.B. : Deze registratie is geen definitieve inschrijving. Noch voor de AdeKUS, noch voor uzelf betekent deze registratie een definitief engagement.

 1. Definitieve inschrijving 

Periode  : maandag 21 augustus t/m zaterdag 02 september 2017.
Tijd         : 08.00u – 13.00u.

Locatie  : Bureau Studentenzaken (BAK – gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Om de registratie definitief te maken neemt u mee:

 1. Nieuwe studenten:
  1. Origineel van het diploma en de cijferlijst en 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën van elk (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
  2. Een geboorteakte + één (1) fotokopie.
  3. Een nationaliteitsverklaring.
 2. Geslaagden van het Schakeljaar:
  1. Certificaat Schakeljaar en cijferlijst plus twee (2) fotokopieën van elk.
  2. De studentenpas.
 3. Studenten die zich herinschrijven op het Schakeljaar:
  1. Cijferlijst + twee (2) fotokopieën.
  2. De studentenpas.
 4. Geslaagden van de Colloquium Doctum Toets:
  1. Geboorteakte + één (1) fotokopie.
  2. Originele verklaring CD toets + twee (2) fotokopieën.
 5. Studenten die hebben meegedaan aan een Numerus Fixus (selectieprocedure) voor de studierichtingen Bedrijfskunde, Psychologie, Scheikunde, Wiskunde, Geneeskunde of Fysiotherapie:
  1. Toelatingsbrief Numerus Fixus.
  2. Origineel en 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën van het diploma (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
  3. Geboorteakte + één (1) kopie.

Voor alle nieuwe inschrijvingen geldt voorts:

 • Registratiestrook nieuwe inschrijving (verstrekt bij de registratie).
 • Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar 2017/2018 SRD 1.500,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129;

S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712.

 • ID.- kaart.
 • Drie (3) recente pasfoto’s (afmeting : 2,4 x 3 cm) .

Voor de toelatingseisen verwijzen wij u naar de website.

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

Bureau Studentenzaken, 27 juli 2017

 

Related posts: