“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Slider » Academic discourse on opportunities and challenges for Small States in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)

Academic discourse on opportunities and challenges for Small States in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) 

iirHet Institute of International Relations van de Anton de Kom Universiteit (IIR) organiseerde in samenwerking met de United Nations Development Program (UNDP) op 16 en 17 november 2016 in de Royal Ballroom van hotel Torarica, een tweedaags academisch seminar.: Academic discourse on opportunities and challenges for Small States in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)”.

Tijdens dit seminar hebben academici uit Trinidad & Tobago, Cuba, Guyana, Brazilië en Suriname papers gepresenteerd die handelden over  de SDGs.

Dit seminar moest gezien worden als het vervolg van het ook door het IIR ,in samenwerking met diverse instituten en studenten van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de AdeKUS en de UNDP, in 2015 georganiseerd symposium over de SDGs. Bij dit symposium ging het vooral om het creëren van bewustwording onder academici en studenten van de Anton de Kom Universiteit. Het kon beschouwd worden als de eerste activiteit in Suriname in het kader van de introductie van de SDGs als opvolger van de Millennium Development Goals (MDG) en was ook de eerste in het Caribisch gebied.

iir2Zoals bekend werden in 2000 door de Verenigde Naties de MDGs, die uit 8 doelen bestonden, gelanceerd met het doel de armoede in de wereld terug te dringen en zo  ten volle te werken aan het welzijn van de mens, vooral in de arme landen. Hoewel het grootste deel van de lid landen van de Verenigde Naties zich committeerden aan deze MDGs, bleek al heel gauw dat een aantal landen niet in staat bleken de doelen te realiseren. Er was een tijds limiet tot 2015 gesteld voor het bereiken van deze doelen, wat voor vele landen helaas niet haalbaar bleek te zijn.

Vooral kleine (arme) landen  hadden moeite om deze doelen te bereiken en bleven steken bij het streven op papier. Er blijken diverse complexe factoren die als mogelijke obstakels waardoor de doelstellingen niet of nauwelijks bereikt zijn of konden worden.

Deze factoren liggen op het gebied van de financiën, het ontbreken van het juiste institutioneel kader, het ontbreken van data om beleid te kunnen maken en veel meer.

De SDGs bevatten in tegenstelling tot de MDGs 17 doelen. Voor het bereiken van de doelen is door de VN een periode tot 2030 uitgetrokken.
Op het seminar zijn uitdagingen en mogelijkheden voor kleine landen voor het succesvol bereiken van deze doelen, op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringen, belicht en bediscussieerd.

iir4Aan de academische wereld en de wereld van beleidsmakers is door het seminar de kans geboden te discussiëren daarover met het oog op het creëren van de bewustwording rond deze doelstellingen. Het is een zeer serieuze zaak vooral als we nagaan hoe schrijnend de armoede in de wereld is, wat de ontwikkelingen en een menswaardig bestaan in de weg staan. Overheden moeten beseffen dat de wetenschap vanuit de universiteiten van cruciale betekenis is voor onderzoek naar de mogelijkheden om deze doelen te bereiken.

Er zijn papers gepresenteerd over de implementatie van de SDGs in Suriname, Klimaat verandering en de SDGs, veiligheid en de SDGs, en de Cubaanse kijk op de SDGs, Zuid- Zuid samenwerking en de SDGs.

Het seminar werd vooraf gegaan door de launch  van het Caribbean Human Development Rapport van de Verenigde Naties. Gekoppeld aan de launch was een panel waar onder andere de voorzitter van De Nationale Assemblee en de voorzitter van het universiteitsbestuur onderdeel van waren.

Het seminar, dat werd geopend door de voorzitter van het bestuur van de AdeKUS en de launch hebben een groot publiek, waaronder vertegenwoordigers van internationale organisaties, buitenlandse vertegenwoordigers in Suriname, docenten, studenten, beleidsmakers en overheidsfunctionarissen en vele andere belangstellenden, bijeengebracht.

iir3Een bijzonderheid was dat dit seminar, dat als een succes beschouwd mag worden via een live  stream werd uitgezonden naar het Caribisch gebied en andere landen in de wereld.

Het IIR heeft met dit seminar, volgens het mandaat dat haar gegeven is, zeker een bijdrage geleverd in de realisering van de visie van de Universiteit dat de AdeKUS een dienend instituut is en volledig ten dienste moet en zal staan van de ontwikkeling van Suriname.

Related posts: