Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW)

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen is een groot en veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren.

Het academisch vormen van jonge mensen, opleiden van nieuwe generaties onderzoekers, opleiden van academici die kennis combineren met professionele  vaardigheden, doen van grensverleggend onderzoeken bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, meet zij zich aan als haar voorname taken. Het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen bestaat  uit: mw. drs. A. Lachmon-Alakhramsing (Decaan) en mw. P. Crawford-Nesty MA (Secretaris ). Bij de uitvoering van haar taken wordt het  Dagelijks Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onder leiding van de Faculteitsdirecteur, mw. Ch. Dijksteel LL.M, MPH.

Voor de volledige organisatie en structuren van de faculteit, bezoek de pagina Organisatie en Structuren.

Voor mededelingen en nieuws van onze faculteit, bezoek de pagina Infobalie.

Voor informatie over vaste commissies van onze faculteit, bezoek de pagina Vaste Commissies.

Voor alle geldende reglementen en formulieren van onze faculteit, bezoek de pagina Reglementen en Formulieren.

 

OPLEIDINGEN

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen telt momenteel zes studierichtingen (vakgroepen), met elk tenminste een opleiding. De volgende opleidingen worden door de Faculteit der Maatschappijwetenschappen aangeboden:

Opleiding
Niveau
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
Accounting, Auditing and Control
Master
120
Download
Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde
180
Bedrijfskunde
180
120
Download
Download
Economie
180
Education and Research for Sustainable Development
120
Download
Download
Psychologie
180
120
Download
Download
Public Administration
180
Sociologie
180

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE FACULTEIT

Launch geaccrediteerde masteropleiding Accountancy op AdeKUS De officiële launch van  de recent geaccrediteerde masteropleiding Accountancy van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) vond ...
NIEUWE INSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020 (aangepast 06 augustus 2019) Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen in te schrijven, moeten zich hier vooraf aanmelden. ...
NIEUWE INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020 Het Schakeljaar en Bacheloropleidingen Dagelijks van 08.30-12.00 uur Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen in te schrijven, moeten zich ...
Termijnbetalingen collegejaar 2019 – 2020
Data Centrale -en Na inschrijvingen 2019                                            (Aanvullingen d.d 14 aug. 2019) Her Inschrijvingen Maand Dag Datum Studierichting Augustus Woensdag 21 Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Nederlands ...
HERINSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020 Bacheloropleidingen Faculteit der Maatschappijwetenschappen Dagelijks van 08.30-12.00 uur   Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen her in te schrijven, moeten ...

 

DOWNLOADS

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 6
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2440
E-mail: fmijw-decanaat@uvs.edu