Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW)

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen is tot stand gekomen door een vereniging van de Faculteit der Juridische Wetenschappen en de Faculteit der Sociaal-Economische Wetenschappen in 1983. Alle sociaal-economische opleidingen zijn bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen ondergebracht.

Voor de volledige organisatie en structuren van de faculteit, bezoek de pagina Organisatie en Structuren.

Voor mededelingen en nieuws van onze faculteit, bezoek de pagina Infobalie.

Voor informatie over vaste commissies van onze faculteit, bezoek de pagina Vaste Commissies.

Voor alle geldende reglementen en formulieren van onze faculteit, bezoek de pagina Reglementen en Formulieren.

 

OPLEIDINGEN

De Faculteit der Medische Wetenschappen telt momenteel twee studierichting (vakgroepen), met elk tenminste een opleiding. De volgende opleidingen worden door de Faculteit der Medische Wetenschappen aangeboden:

Opleiding
Niveau
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
Fysiotherapie
180
120
Download
Download
Download
Download
Geneeskunde
Bachelor
Master
180
120
Download
Download
Download
Download
Public Health
Master
120
Download
Download

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE FACULTEIT

De inschrijvingen voor het collegejaar 2018-2019 staan voor de deur. Onderstaande bekendmakingen geven de verschillende data en eisen voor inschrijvingen aan.   Bekendmaking nieuwe inschrijvingen ...
HERINSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2018-2019 Bacheloropleidingen Dagelijks van 08.30-13.00 uur Maandag 03 september 2018 : Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen Scheikunde en Wiskunde.     Faculteit ...
HERINSCHRIJVINGEN Bacheloropleidingen NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2018-2019 Dagelijks van 08.30-11.30 uur Studenten die zich in de reguliere inschrijfperiode (maandag 03 september t/m dinsdag 11 september 2018) niet ...
Bekendmaking Alle studenten die niet in de gelegenheid waren zich (her) in te schrijven tijdens de Centrale inschrijfperiode (dinsdag 21 augustus t/m dinsdag 11 september ...

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

MWI Complex
Kernkampweg 5
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 441007
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu