Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW)

De Faculteit der Wis- en Natuurkundige wetenschappen(FWNW) is op 23 juli 2010 geproclameerd en vanaf 8 mei 2015 operationeel. Deze jonge faculteit omvat de studierichtingen: biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De FWNW biedt bacheloropleidingen aan en zal in de toekomst ook master opleidingen aanbieden in de bovengenoemde studierichtingen. De bacheloropleidingen scheikunde en wiskunde zijn al operationeel en zijn vanaf 2017 geaccrediteerd. De bacheloropleidingen natuurkunde en biologie zijn in de voorbereidingsfase.

Het onderzoek dat aan of via de faculteit wordt uitgevoerd spitst zich toe op:  behoud, bescherming, herstel en duurzaam gebruik van de biodiversiteit en ecosystemen van Suriname en de regio(biologie), atmosferische kwikconcentraties in de tropen(natuurkunde), chemische samenstelling medicinale planten(scheikunde), mathematische statistiek en mathematical education(wiskunde).

De FWNW heeft de volgende missie en visie geformuleerd.

Missie

De Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen is een instituut binnen de AdeKUS die samen met partner instituten bijdraagt aan de intellectuele ontwikkeling van de Surinaamse samenleving en de regio door innovatief wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan te bieden binnen de vakgebieden Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde.

Visie

Wij willen een op verandering gerichte organisatie zijn die door middel van coachend leiderschap, op alle niveaus, er naar streeft om met gemotiveerde medewerkers een dynamische leer- en onderzoekomgeving te creëren.

Wij zullen hierdoor academisch opgeleid kader afleveren dat affiniteit heeft met onderzoek en zowel binnen als buiten Suriname erkend wordt.

Wij zullen ruimte bieden voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek dat voldoet aan internationale normen, door middel van publicatie beschikbaar is en mede invulling geeft aan maatschappelijke behoeften.

Voor de volledige organisatie en structuren van de faculteit, bezoek de pagina Organisatie en Structuren.

Voor mededelingen en nieuws van onze faculteit, bezoek de pagina Infobalie.

Voor informatie over vaste commissies van onze faculteit, bezoek de pagina Vaste Commissies.

Voor alle geldende reglementen en formulieren van onze faculteit, bezoek de pagina Reglementen en Formulieren.

OPLEIDINGEN

De Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen telt momenteel vier studierichtingen (vakgroepen) en twee opleidingen. De volgende opleidingen worden door de Faculteit der Wis en Natuurkundige Wetenschappen aangeboden:

Opleiding
Niveau
ECTS-credits
Brochure
Studiegids
Biologie
Bachelor
Master
180
120
Download
Download
Download
Download
Natuurkunde
180
Scheikunde
180
Wiskunde
180

Voor gedetailleerde informatie over een opleiding, bezoek de opleidingspagina.

 

NIEUWS VAN ONZE FACULTEIT

De inschrijvingen voor het collegejaar 2018-2019 staan voor de deur. Onderstaande bekendmakingen geven de verschillende data en eisen voor inschrijvingen aan.   Bekendmaking nieuwe inschrijvingen ...
HERINSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2018-2019 Bacheloropleidingen Dagelijks van 08.30-13.00 uur Maandag 03 september 2018 : Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen Scheikunde en Wiskunde.     Faculteit ...
HERINSCHRIJVINGEN Bacheloropleidingen NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2018-2019 Dagelijks van 08.30-11.30 uur Studenten die zich in de reguliere inschrijfperiode (maandag 03 september t/m dinsdag 11 september 2018) niet ...
Bekendmaking Alle studenten die niet in de gelegenheid waren zich (her) in te schrijven tijdens de Centrale inschrijfperiode (dinsdag 21 augustus t/m dinsdag 11 september ...
Eerste Buluitreiking Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen   De Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) heeft op 4 januari jl. de eerste bullen uitgereikt ...

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 17
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2325
E-mail: fwnw@uvs.edu