“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Anton de Kom

Anton de Kom

Anton de Kom (1898-1945)

Anton de Kom was een veelzijdig man. Geboren en getogen in Suriname bracht hij het grootste deel van zijn leven in Nederland door. Sommigen zagen in hem een oproerkraaier en communist, anderen een activist en verzetsheld die streed tegen kolonialisme, tirannie en onrecht. Zelf zag hij zich vooral als een schrijver, met als zijn grootste succes Wij slaven van Suriname. Na zijn dood eigenden verschillende groepen zich delen van zijn erfenis toe en gebruikten hem als symbool in hun eigen strijd. Niemand kon echter zijn grote liefde voor zijn geboorteland Suriname ontkennen, die hem zijn hele leven inspireerde en motiveerde.

February 22, 1898
Geboorte Anton de Kom
Cornelis Gerhard Anton (Anton) de Kom wordt geboren als tweede kind van Judith en Adolf de Kom in Paramaribo, Suriname.

October 1920 — November 1920
Aankomst in Nederland
Anton de Kom waagt de oversteek naar Nederland en arriveert in Amsterdam.

January 6, 1926
Huwelijk Anton de Kom en Nel Borsboom
Anton de Kom trouwt met de Haagse Nel Borsboom in Den Haag.

1928 — December 31, 1928
Beginnend schrijver
Anton de Kom begint aan zijn eerste boek en is actief in activistische en linkse kringen. Voor het schrijven van zijn boek bezoekt hij regelmatig de Koninklijke Bibliotheek.

January 4, 1933
Aankomst in Suriname
De familie De Kom komt aan in Suriname. Aanleiding voor deze reis is de ziekte van De Koms moeder. Nederlandse instanties noemen hem een gevaarlijk communist en fel revolutionair agitator.

January 31, 1933
Adviesbureau
Anton de Kom begint een succesvol bureau waar hij Surinaamse arbeiders advies geeft over hun rechten. Op 31 januari 1933 verzamelen zich honderden mensen bij het huis van de familie De Kom.

February 1933
Arrestatie Anton de Kom
Anton de Kom wordt gearresteerd. De beschuldiging luidt dat hij een poging deed tot omverwerping van het gezag. Een gevangenschap van drie maanden in fort Zeelandia volgt.

May 26, 1933
Aankomst in Amsterdam
De familie De Kom arriveert in Amsterdam. De Kom wordt daar als held ontvangen.

September 4, 1933
Uitgave Wij Slaven van Suriname
Anton tekent het contract voor de uitgave van zijn boek Wij Slaven van Suriname bij Uitgever De Baanbreker. Om het hele document te lezen zie meer weten, onderaan.

February 6, 1934
Wij Slaven van Suriname gepubliceerd
De Centrale Inlichtingendienst bevestigt dat Anton de Koms eerste boek Wij slaven van Suriname is gepubliceerd.

1939 — December 31, 1939
Depressie en armoede
Anton de Kom is depressief en werkloos. Het gezin De Kom leeft in armoede.

1940 — December 31, 1945
De Tweede Wereldoorlog
Anton de Kom schrijft voor het illegale Haagse tijdschrift De Vonk. Op 7 augustus 1944 arresteert de Duitse Sichterheidsdienst De Kom en wordt hij naar verschillende kampen getransporteerd.

April 29, 1945
Overlijden Anton de Kom
Anton de Kom overlijdt na tewerkstelling en ziekte in concentratiekamp Sandbostel, Duitsland.

1964 — December 31, 1964
Herontdekking Wij Slaven van Suriname
Surinaamse studente Rubia Zsuschen vindt Wij slaven van Suriname in de Leidse Universiteitsbibliotheek.

February 1973 — February 28, 1973
Anton de Kom maand
Deze manifestatie staat in het teken van de naderende onafhankelijkheid. De organisatoren vinden dat Suriname economisch nog niet klaar is voor onafhankelijkheid. Politieke onafhankelijkheid zal het land niet meer vrijheid geven, menen zij.

1988 — December 31, 1988
Anton de Kom jaar
Activisten pleiten voor eerherstel van Anton de Kom bij de Nederlandse politiek.

(Bron: http://www.antondekom.humanities.uva.nl/)