Op het Bureau van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een:

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Doel van de functie:

Het op maat aanbieden van diensten voor medewerkers, leidinggevenden en management;

Het bevorderen van welbevinden van werknemers en ondersteunen bij belemmeringen en/of stoornissen in het functioneren, preventie (voorlichting, signalering, advisering) van of re-integratie bij arbeidsongeschiktheid vanwege psychosociale oorzaken.

Functie-inhoud:

 • 1. Inzetten van begeleidingstrajecten voor medewerkers en opstellen van hulpverleningsplannen;
 • 2. Werken aan motivatie en een verbeterde werkhouding bij de medewerkers die een begeleidingstraject doorlopen;
 • 3. Emotionele opvang en ondersteuning van medewerkers met een traumatische ervaring, e.d.;
 • 4. Aangegeven problemen op de werkvloer inzichtelijk maken en oplossingsmodellen aangedragen;
 • 5.  Het bijdragen aan de ziekteverzuimbeperking / vermindering middels interventiegesprekken;
 • 6.  Het bieden van psychosociale begeleiding en bedrijfsmaatschappelijke diensten;
 • 7. Het coachen van leidinggevenden in het omgaan met problemen op de werkvloer;
 • 8. Het mede helpen verbeteren van de arbeidsomstandigheden van de AdeKUS en de medewerkers.

Functieprofiel:

 • – Minimaal een afgeronde Bachelor opleiding in het vakgebied Bedrijfsmaatschappelijk werk, kennis van wet- en regelgeving in de zorg en de (psycho)somatische en (psycho)geriatrische ziektebeelden;
 • – Communicatieve vaardigheden bezitten in zowel woord als geschrift;
 • – Een kritische, op verbetering gerichte attitude;
 • – Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • – Een positieve instelling en het vermogen om op flexibele wijze met veranderingen en nieuwe zaken om te gaan;
 • – Een klant- en servicegerichte instelling; stressbestendig.

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, op toestel 2396 of per email: monique.achthoven@uvs.edu

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u uiterlijk 18 juli 2018 richten aan de HR Manager, drs. M. E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email: recruitment@uvs.edu

Leave a Reply