Geachte personeelsleden,

Middels dit schrijven maken wij bekend dat het djoeltoernooi vanwege een overmacht situatie is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

Gaarne uw begrip.

AdeKUS Sportbureau

Leave a Reply