DEFINITIEVE AANMELDING BEDRIJFSKUNDE

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheid op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen studierichting Bedrijfskunde (35 studenten) moet een ieder die in het academisch jaar 2019-2020 wenst te studeren aan deze studierichting zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

De voorwaarden zijn:
 1. 1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.
 2. 2. In het bezit zijn van:
  – een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld, met minimaal 18 (achttien) punten gezamenlijk voor de vakken Wiskunde Q of Wiskunde 1, Economie 1 en Economie 2, waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn of
  – een certificaat van het Schakeljaar, met minimaal 18 (achttien) punten gezamenlijk voor de vakken Wiskunde Q of Wiskunde 1, Economie 1 en Economie 2, waarbij de individuele cijfers niet lager dan een 6 (zes) mag zijn.
Bij de aanmelding dient te worden overlegd:
 • • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • • Originele cijferlijst + 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
  • Stortingsbewijs van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 92,50 (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 547.0129 onder vermelding van Administratiekosten BDK en naam student).
  • ID. kaart.
  • Eén (1) pasfoto.
  • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden). 

 

Aanmelding:

Periode            : maandag 22  juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 (m.u.v. de zaterdagen).
Tijd                  : 08.30 u – 13.00 u.
Plaats               : Bureau Studentenzaken, BAK-Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie       : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2215.

 

De selectie- / lotingsprocedure is op dinsdag 27 augustus om 10.15 uur in de University Guesthouse aan de Leysweg 70. De definitieve inschrijving voor ingelote kandidaten is op zaterdag 31 augustus 2019.

 

Bureau Studentenzaken, 17 juli 2019

 

By Comments off juli 19, 2019