“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, October 17, 2017
You are here: Home » Bekendmakingen » DEFINITIEVE AANMELDING BEDRIJFSKUNDE

DEFINITIEVE AANMELDING BEDRIJFSKUNDE 

DEFINITIEVE AANMELDING Bedrijfskunde

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheid op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen studierichting Bedrijfskunde (35 studenten) moet een ieder die in het academisch jaar 2017-2018 wenst te studeren aan deze studierichting zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

De voorwaarden zijn:

  1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.
  2. In het bezit zijn van:
  • een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met gezamenlijk minimaal 18 (achttien) punten voor de vakken Wiskunde, Economie 1 en Economie 2, waarbij geldt dat er voor deze vakken een voldoend cijfer moet zijn behaald of
  • een certificaat van het Schakeljaar, met gezamenlijk minimaal 18 (achttien) punten voor de vakken Wiskunde, Economie 1 en Economie 2, waarbij geldt dat er voor deze vakken een voldoend cijfer moet zijn behaald.

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

  • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
  • Originele cijferlijst + 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
  • Stortingsbewijs van de administratiekosten voor deelname aan de

Numerus Fixus ad. SRD 75,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 547.0129 onder vermelding van Administratiekosten BDK en naam student).

  • ID. kaart.
  • Eén (1) pasfoto.
  • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier*.

*Het aanmeldingsformulier kan hier gedownload worden.

Aanmelding:

Periode            : woensdag 19 juli t/m woensdag 16 augustus 2017.
Tijd                  : 08.00 u – 13.00 u.
Plaats               : Bureau Studentenzaken, BAK-Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie       : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2215.

De selectie- / lotingsprocedure is op vrijdag 25 augustus om 10.00 uur in de University Guesthouse aan de Leysweg 70.

Download hier de beschikking Numerus Fixus Bedrijfskunde

Bureau Studentenzaken, 21 juli 2017.

Related posts: