DEFINITIEVE AANMELDING
FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

 

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Medische Wetenschappen voor de studierichtingen Geneeskunde (60 studenten), Fysiotherapie (20 studenten) en Public Health (30 studenten) moet een ieder die op deze faculteit in het academisch jaar 2023-2024 wenst te studeren, zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

 

De voorwaarden zijn:

 1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.

2a. Voor de studierichting Geneeskunde en Fysiotherapie, in het bezit zijn van:

 • een V.W.O.-diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mogen zijn, en tegelijkertijd voldoen aan de toelatingscriteria van de faculteit of
 • een certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mogen zijn, en tegelijkertijd voldoen aan de toelatingscriteria van de faculteit.

2b.  Voor de studierichting Public Health, in het bezit zijn van:

 • een V.W.O.-diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij het cijfer voor het vak Wiskunde-1 niet lager dan 6 (zes) mag zijn, en tegelijkertijd voldoen aan de toelatingscriteria van de faculteit. Indien voor het vak Biologie of Natuurkunde of Scheikunde een 5 (vijf) is behaald, kan slechts die behaalde 5 (vijf) met het cijfer 7 (zeven) of hoger van de overige vakken w.o. wiskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde worden gecompenseerd of
 • een certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mogen zijn, en tegelijkertijd voldoen aan de toelatingscriteria van de faculteit. Indien voor het vak Biologie of Natuurkunde of Scheikunde een 5 (vijf) is behaald, kan slechts die behaalde 5 (vijf) met het cijfer 7 (zeven) of hoger van de overige vakken w.o. wiskunde, biologie, natuurkunde of scheikunde worden gecompenseerd.

Aanmelden is slechts mogelijk voor 1 (één) studierichting.

De Numerus Fixus beschikking is hier na te lezen. 

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

 • Eén (1) recente nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • Eén (1) gewaarmerkte kopie cijferlijst (de kopie van de cijferlijst moet voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 420,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 20.547.0129/ DSB 42.84.712 onder vermelding van Administratiekosten GK of FY of PH en naam student).
 • Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 • Twee (2) recente pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden)

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bankovermakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw internet banking of mobile banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

Aanmelding:

Periode : maandag 07 augustus t/m dinsdag 22 augustus 2023 (m.u.v. zaterdagen, zon- en feestdagen)
Tijd          : 09.00u – 12.00u.
Plaats      : Bureau Studentenzaken (BAK-gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie: Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2214 / 2215.

 

De selectie- / lotingsprocedure is Fysiek op dinsdag 05 september 2023 om 09.00u.
De definitieve inschrijving voor in- en uitgelote kandidaten is op zaterdag 09 september 2023.

 

Bureau Studentenzaken, 31 juli 2023

 

By Comments off augustus 3, 2023