DEFINITIEVE AANMELDING FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Medische Wetenschappen voor de studierichtingen Geneeskunde (60 studenten) en Fysiotherapie (20 studenten) moet een ieder die in het academisch jaar 2019-2020  wenst te studeren aan deze faculteit zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

 

De voorwaarden zijn:
 1. 1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.
 2. 2. In het bezit zijn van:

– een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde 1,  Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald, waarbij de individuele cijfers  niet lager dan 6 (zes) mag zijn of
– een certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet   zijn behaald, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn

Aanmelden is slechts mogelijk voor 1 (één) studierichting.

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:
 • • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • • Originele cijferlijst + 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
 • • Stortingsbewijs van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 92,50 (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 547.0129 onder vermelding van Administratiekosten GK of  FY en naam student).
  • ID. kaart.
  • Eén (1) pasfoto.
  • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden). 

 

Aanmelding:

Periode             : maandag 22 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 (m.u.v. de zaterdagen).
Tijd                  : 08.30 u – 13.00 u.
Plaats               : Bureau Studentenzaken, BAK-Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie        : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2215.

 

De selectie- / lotingsprocedure is op maandag 26 augustus om 18.00 uur in de Congreshal / Onafhankelijkheidsplein.
De definitieve inschrijving voor ingelote kandidaten is op zaterdag 31 augustus 2019.

 

Bureau Studentenzaken, 17 juli 2019.

 

By Comments off juli 19, 2019