“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, October 17, 2017
You are here: Home » Bekendmakingen » DEFINITIEVE AANMELDING FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

DEFINITIEVE AANMELDING FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN 

DEFINITIEVE AANMELDING

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Medische Wetenschappen voor de studierichtingen Geneeskunde (60 studenten) en Fysiotherapie (15 studenten) moet een ieder die in het academisch jaar 2017-2018 wenst te studeren aan deze faculteit zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

De voorwaarden zijn:

  1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.
  2. In het bezit zijn van:

– een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie, waarbij geldt dat er voor deze vakken samen
minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald of
– een certificaat (Medisch pakket) van het Schakeljaar, waarbij geldt dat er voor de vakken: Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie samen minimaal 24 (vierentwintig) punten moet zijn behaald.

  1. Aanmelden is slechts mogelijk voor 1 (één) studierichting.

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

  • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
  • Originele cijferlijst + 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
  • Stortingsbewijs van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 75,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 547.0129 onder vermelding van Administratiekosten GK of  FY en naam student).
  • ID. kaart.
  • Eén (1) pasfoto.
  • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier*.

*Het aanmeldingsformulier kan hier gedownload worden.

Aanmelding:

Periode           : woensdag 19 juli t/m woensdag 16 augustus 2017.
Tijd                 : 08.00 u – 13.00 u.
Plaats              : Bureau Studentenzaken, BAK-Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie      : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2215.

De selectie- / lotingsprocedure is op donderdag 24 augustus om 18.00 uur in het Surinaams Olympisch Comité (SOC) gebouw (L. Vriesdelaan / R. Oemrawsinghstraat).

Download hier de beschikking Numerus Fixus GNK en Fysio 2017

Bureau Studentenzaken, 21 juli 2017.

Related posts: