DEFINITIEVE AANMELDING Psychologie

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen studierichting Psychologie (30 studenten)  moet een ieder die op deze faculteit in het academisch jaar 2023-2024 wenst te studeren, zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

 

De voorwaarden zijn:

 1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.
 2. In het bezit zijn van een:
 • W.O. diploma, met de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 1 of Wiskunde Q waarbij voor deze vakken minimaal een 6 (zes) is behaald en voldoet aan de toelatingscriteria van de faculteit.
 • een certificaat van het Schakeljaar (met instroom HAVO), met de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde C of Wiskunde Q waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.

De Numerus Fixus beschikking is hier na te lezen. 

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

 • Eén (1) recente nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • Eén (1) gewaarmerkte kopie cijferlijst (de kopie van de cijferlijst moet voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 420,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 20.547.0129/ DSB 42.84.712 onder vermelding van Administratiekosten PSY en naam student).
 • Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 • Twee (2) pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden)

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bankovermakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag.

 

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw internet banking of mobile banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

Aanmelding:

Periode                        : maandag 07 augustus t/m dinsdag 22 augustus 2023 (m.u.v. zaterdagen, zon- en feestdagen)
Tijd                  : 09.00u – 12.00u.
Plaats               : Bureau Studentenzaken (BAK-gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie        : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2214 / 2215.

Studenten die meedoen aan de Numerus Fixus voor de studierichting Psychologie worden op maandag 28 augustus 2023 voor een motivatiesessie om 09.00u verwacht.

 

De selectie- / lotingsprocedure is Fysiek op woensdag 06 september 2023 om 09.00u.
De definitieve inschrijving voor in- en uitgelote kandidaten is op vrijdag 08 september 2023.

 

Bureau Studentenzaken, 31 juli 2023

By Comments off augustus 3, 2023