DEFINITIEVE AANMELDING PSYCHOLOGIE

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheid op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen studierichting Psychologie (30 studenten) moet een ieder die in het academisch jaar 2019-2020 wenst te studeren aan deze studierichting zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

 

De voorwaarden zijn:
 1. 1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.
 2. 2. In het bezit zijn van een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld, met de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 1 of Wiskunde Q en een totaal van minimaal 18 (achttien) punten, waarbij geen der cijfers lager dan een 6 (zes) mag zijn.

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:
 • • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • • Originele cijferlijst + 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
  • Stortingsbewijs van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus
  ad SRD 92,50 (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 547.0129 onder vermelding van Administratiekosten PSY en naam student).
  • ID. kaart.
  • Eén (1) pasfoto.
   Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden).

 

Aanmelding:

Periode            : maandag 22 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 (m.u.v. de zaterdagen).
Tijd                  : 08.30 u – 13.00 u.
Plaats               : Bureau Studentenzaken, BAK-Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie       : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2215.

 

Studenten die meedoen aan de Numerus Fixus voor de studierichting Psychologie worden op donderdag 22 augustus 2019 voor een motivatiesessie om 10.00u in Gebouw 6.1-4 verwacht.

De selectie – / lotingsprocedure is op dinsdag 27 augustus om 09.00u in de University Guesthouse aan de Leysweg 70. De definitieve inschrijving voor ingelote kandidaten is op zaterdag 31 augustus 2019.

 

Bureau Studentenzaken, 17 juli 2019.

 

By Comments off juli 19, 2019