“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, October 17, 2017
You are here: Home » Bekendmakingen » DEFINITIEVE AANMELDING PSYCHOLOGIE

DEFINITIEVE AANMELDING PSYCHOLOGIE 

DEFINITIEVE AANMELDING PSYCHOLOGIE

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheid op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen studierichting Psychologie (25 studenten) moet een ieder die in het academisch jaar 2017-2018 wenst te studeren aan deze studierichting zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

De voorwaarden zijn:

  1. In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit.
  1. In het bezit zijn van een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld, met de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde waarbij geldt dat er voor deze vakken gezamenlijk minimaal achttien (18) punten moet zijn behaald.

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

  • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
  • Originele cijferlijst + 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
  • Stortingsbewijs van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 75,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 547.0129 onder vermelding van Administratiekosten PSY en naam student).
  • ID. kaart.
  • Eén (1) pasfoto.
  • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier*.

*Het aanmeldingsformulier kan hier gedownload worden. 

Aanmelding:

Periode           : woensdag 19 juli t/m woensdag 16 augustus 2017.
Tijd                 : 08.00 u – 13.00 u.
Plaats              : Bureau Studentenzaken, BAK-Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie      : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2215.

Studenten die meedoen aan de Numerus Fixus voor de studierichting Psychologie worden op vrijdag 18 augustus 2017 voor een informatiesessie om 09.00u in Gebouw 6.1-4 verwacht.
De selectie – / lotingsprocedure is op vrijdag 25 augustus om 08.00u in de University Guesthouse aan de Leysweg 70.

Download hier de beschikking Numerus Fixus Psychologie. 

Bureau Studentenzaken, 21 juli 2017.

Related posts: