DEFINITIEVE AANMELDING SCHEIKUNDE

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen voor de studierichting Scheikunde (15 studenten) moet een ieder die in het academisch jaar 2019-2020 wenst te studeren aan deze faculteit zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

 

De voorwaarden zijn:
 • 1. in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit;
 • 2. In het bezit zijn van:
  – een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld met in het vakkenpakket: Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde 1, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald of
  – een certificaat van het Schakeljaar, met in het vakkenpakket: Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde C, waarbij geldt dat er voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) moet zijn behaald.

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:
 • • Nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • • Originele cijferlijst + 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
 • • Stortingsbewijs van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 92,50 (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 547.0129 onder vermelding van Administratiekosten SCHEIK. en naam student).
 • • ID-kaart.
 • • Eén (1) pasfoto.
 • • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden).

 

Aanmelding:

Periode             : maandag 22 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019 (m.u.v. de zaterdagen).
Tijd                  : 08.30 u – 13.00 u.
Plaats               : Bureau Studentenzaken, BAK-Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie        : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2215.

 

De selectie – / lotingsprocedure is op dinsdag 27 augustus om 11.30u in de University Guesthouse aan de Leysweg 70. De definitieve inschrijving voor ingelote kandidaten is op zaterdag 31 augustus 2019.

 

Bureau Studentenzaken, 17 juli 2019.

By Comments off juli 19, 2019