DEFINITIEVE AANMELDING WISKUNDE

In verband met de beperkte plaatsingsmogelijkheden op de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen voor de studierichting Wiskunde (20 studenten) moet een ieder die in het academisch jaar 2023-2024 wenst te studeren aan deze faculteit zich aanmelden op het Bureau Studentenzaken.

 

De voorwaarden zijn:

 • In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit of een dispensatiebeschikking van de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur indien de kandidaat-student de Surinaamse nationaliteit niet bezit;
 • In het bezit zijn van:
 1. een V.W.O. diploma of daaraan gelijkgesteld en voor de vakken:
  • Wiskunde 1 en Wiskunde 2 een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor elk van deze vakken minimaal een 6 (zes) behaald is of
  • Wiskunde 1 en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor

Wiskunde 1 minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).

 1. een certificaat van het Schakeljaar en voor de vakken:
  • Wiskunde C en Natuurkunde een totaal van minimaal 13 punten hebben waarbij voor

Wiskunde C minimaal een 7 (zeven) is behaald en voor Natuurkunde minimaal een 6 (zes).

 1. een MO-A diploma Wiskunde, waarbij:
  • de som van het gemiddelde van de vakken Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3 en Analyse 4 en het gemiddelde van de vakken Meetkunde 1, Meetkunde 2 en Meetkunde 3 minimaal 13 bedraagt, terwijl voor elk van de vakken minimaal een 6 (zes) behaald is.

De Numerus Fixus beschikking is hier na te lezen.

 

Bij de aanmelding dient te worden overlegd:

 • Eén (1) nationaliteitsverklaring of een dispensatiebeschikking als boven.
 • Eén (1) gewaarmerkte kopie cijferlijst (de kopie van de cijferlijst moet voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling).
 • Bewijs van storting of bancaire overboeking van de administratiekosten voor deelname aan de Numerus Fixus ad. SRD 420,- (te storten op de rekening van de Universiteit bij de Hakrinbank 20.547.0129/ DSB 42.84.712 onder vermelding van Administratiekosten WISK en naam student).
 • Legitimatiebewijs z.a. Rijbewijs, Paspoort, ID.- kaart of E-ID.
 • Twee (2) pasfoto’s met witte achtergrond (willekeurige afmeting).
 • Eén (1) volledig ingevuld aanmeldingsformulier (hier downloaden).

 

Bij internet banking of mobile banking vragen wij uw medewerking om uw bankovermakingsbewijs zodanig uit te printen dat op uw bewijs staat vermeld:

 1. Het logo van de bank.
 2. Het bankrekeningnummer van AdeKUS.
 3. Naam van de student.
 4. Datum van overmaking en
 5. Het overgemaakt bedrag.

Gaat u de printopties voor afschriften na van uw internet banking of mobile banking. Wij accepteren geen onvolledige of zelf gecreëerde overmakingsbewijzen.

 

Aanmelding:

Periode    : maandag 07 augustus t/m dinsdag 22 augustus 2023 (m.u.v. zaterdagen, zon- en feestdagen)
Tijd             : 09.00 u – 12.00 u.
Plaats          : Bureau Studentenzaken (BAK-gebouw), Universiteitscomplex, Leysweg 86.
Informatie : Telefoon 465558 toestel 2212 / 2213 / 2214 / 2215.

 

De selectie- / lotingsprocedure is Fysiek op woensdag 06 september 2023 om 14.00u.
De definitieve inschrijving voor in- en uitgelote kandidaten is op vrijdag 08 september 2023.

 

Bureau Studentenzaken, 31 juli 2023

 

By Comments off augustus 3, 2023