Commissie voor Promoties en Eredoctoraten (CPE)

Ingevolge de leden 5 en 6 van artikel 5 van de Universiteitswet (G.B. 1966, no. 78) kan aan de Universiteit het doctoraat worden verworven en kunnen door de Universiteit eredoctoraten worden verleend. De Commissie voor Promoties en Eredoctoraten (CPE) is op 27 april 1989 in het leven geroepen om uitvoering te helpen geven aan deze taken.

 

DIENSTEN

De volgende diensten worden aangeboden door de CPE:

  • • Ontwikkelen van beleid met betrekking tot onderwijs;
  • • Opzetten interne kwaliteitszorg;
  • • Ondersteunen externe kwaliteitszorg;
  • • Uitvoeren interne audits;
  • • Verrichten van evaluatieonderzoek (waaronder vakevaluaties);
  • • Verzorgen van Docent Professionalisering Onderwijs (DPO);
  • • Verhogen van het gebruik van elektronische leeromgevingen (AdeKUS StudentSpace).

 

DOWNLOADS

Stappenplan Promovendi
Promotiereglement
Procedureregels ter Uitvoering van het Promotiereglement

Richtlijnen voor de inschrijving van de Kandidaat–Promovendus bij de CPE
CPE Registratieformulier
Voorbeeldbrief Kennisgeving Afronding Proefschrift
Standaardformulier Beoordeling Proefschrift en Toelating tot de Promotie
Model Titel- en Schutblad
Standaardformulier Aanvraag Promotiedatum
Aanwijzingen met Betrekking tot de Gang van Zaken Tijdens de Promotieplechtigheid

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

COMMISSIE VOOR PROMOTIES EN EREDOCTORATEN (CPE)

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2484
E-mail: cpe@uvs.edu