Ingevolge de leden 5 en 6 van artikel 5 van de Universiteitswet (G.B. 1966, no. 78) kan aan de Universiteit het doctoraat worden verworven en kunnen door de Universiteit eredoctoraten worden verleend. De Commissie voor Promoties en Eredoctoraten (CPE) is op 27 april 1989 in het leven geroepen om uitvoering te helpen geven aan deze taken. De CPE is met ingang van januari 2016 als volgt samengesteld:

Voorzitter – Dr. A.W.E. Grünberg MD. MPH.
Secretaris – Mr.dr. M.A. Veira
Penningmeester – Dr. S.G.S. Vreden MD
Lid – Prof. A.R. Caram
Lid – Prof. S.B. Kroonenberg

DIENSTEN
Afspraken voor nadere informatie omtrent promoties en eredoctoren kunnen gemaakt worden via e-mail: cpe@uvs.edu of via het telefoonnummer: 465558 tst. 2484.

DOWNLOADS

Stappenplan Promovendi
Promotiereglement
Procedureregels ter Uitvoering van het Promotiereglement

Richtlijnen voor de inschrijving van de Kandidaat–Promovendus bij de CPE
CPE Registratieformulier
Voorbeeldbrief Kennisgeving Afronding Proefschrift
Standaardformulier Beoordeling Proefschrift en Toelating tot de Promotie
Model Titel- en Schutblad
Standaardformulier Aanvraag Promotiedatum
Aanwijzingen met Betrekking tot de Gang van Zaken Tijdens de Promotieplechtigheid

Voorwaarden voor de toekenning van Eredoctoraten 

Vragen? Neem dan gerust contact op met
COMMISSIE VOOR PROMOTIES EN EREDOCTORATEN (CPE)

Universiteitscomplex | BAK-gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2484
E-mail: cpe@uvs.edu