“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Aktueel » Faculteit der Medische Wetenschappen

Faculteit der Medische Wetenschappen 

Van Geneeskundige School naar Medische Faculteit

PR
PR – Jaarverslag 2008-2009, 15-Dec-2009

Sinds 1882 wordt er in Suriname medisch wetenschappelijk onderwijs verzorgd. De toenmalige Geneeskundige School van Paramaribo werd op 26 september 1969 omgezet in de Medische Faculteit.

Bij de heropening van de Universiteit in 1983 werd de naam veranderd in de Faculteit der Medische Wetenschappen. De faculteit kent 2 studierichtingen: Algemene Geneeskunde en Fysiotherapie.

In het verslagjaar 208-2009 zijn bij de Faculteit der Medische Wetenschappen enkele belangrijke commissies ingesteld o.a. ter voorbereiding van aangepaste en moderne curricula voor de volgende opleidingen: Basis-Arts, Bachelor/Master in Fysiotherapie en Master in Public Health.

Door de wetenschappers van de Faculteit is verder voortvarend gewerkt aan onderzoek op de gebieden celbiologie, farmacologie, fysiologie, public health en medische chemie, in nauwe samenwerking met het Medisch Wetenschappelijk Instituut, de PAHO en het Ministerie van Volksgezondheid.

In het kader van haar 40-jarig bestaan heeft de FMeW ook talrijke lezingen over actuele medische onderwerpen University is in het kader van de samenwerking een Summer Course verzorgd met als thema: Public Health threats in Suriname: From Ecosystem to Human Health.

PR-

Related posts:

Add a Comment