“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Wis- en Natuurkundige wetenschappen

Wis- en Natuurkundige wetenschappen

Faculteit der Wis- en Natuurkundige wetenschappen

De Faculteit der Wis- en Natuurkundige wetenschappen(FWNW) is op 23 juli 2010 geproclameerd en vanaf 8 mei 2015 operationeel.
De FWNW heeft de volgende missie en visie geformuleerd.

Missie
De Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen is een instituut binnen de AdeKUS die samen met partner instituten bijdraagt aan de intellectuele ontwikkeling van de Surinaamse samenleving en de regio door innovatief wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan te bieden binnen de vakgebieden Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde.

Visie
Wij willen een op verandering gerichte organisatie zijn die door middel van coachend leiderschap, op alle niveaus, er naar streeft om met gemotiveerde medewerkers een dynamische leer- en onderzoekomgeving te creëren.

Wij zullen hierdoor academisch opgeleid kader afleveren dat affiniteit heeft met onderzoek en zowel binnen als buiten Suriname erkend wordt.

Wij zullen ruimte bieden voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek dat voldoet aan internationale normen, door middel van publicatie beschikbaar is en mede invulling geeft aan maatschappelijke behoeften.

De FWNW omvat vier studierichtingen:

  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde

In oktober 2015 zal er met de eerste bachelor opleidingen in de wiskunde en de scheikunde gestart worden.

De Administratie van FWNW is gevestigd  in gebouw 17 rechtervleugel boven, we zijn te bereiken op het tst nr. 2325
Mw. Atticia Buyne- Office Manager
Mw. Jenny Moeljoredjo- Administratie

Verder zijn ook de Wiskunde docenten in hetzelfde gebouw en vleugel gevestigd mn.
Mw. K. Hagens Richtingscoordinator tst. 2327
Mw. D. Getrouw  tst. 2327
Dhr. H. Antonius  tst. 2326
Dhr. C. Gorisson  t st.2326