“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Aktueel » Hakrinbank Studie Persoonlijke Lening

Hakrinbank Studie Persoonlijke Lening 

De Hakrinbank N.V. heeft speciaal voor het financieren van de studie van jouw keuze een StudiePL ontwikkeld. Download nu de StudiePL Gids voor een overzicht van de financieringsmogelijkheden.

Het eerste exemplaar van de Hakrinbank Studie Persoonlijke Lening (StudiePL) werd afgelopen dinsdag 7 augustus door Jim Bousaid, algemeen directeur van de bank, overhandigd aan de voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) Ryan Sidin. Met deze geste wil de financiële instelling zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen hoger onderwijs te volgen.

De Hakrinbank heeft een doelgroep in de samenleving geïdentificeerd die behoefte heeft aan studiefinanciering in vooral het Hoger Onderwijs. Door een tekort aan studiebeurzen heeft de Hakrinbank gemeend een product te ontwikkelen die moet voorzien in de behoefte van deze doelgroep.

In de gids worden een aantal gevestigde hoger onderwijsinstellingen belicht, en de daarbij horende financieringmogelijkheden. Het is de bedoeling dat de gids zo breed mogelijk wordt verspreid.

De afgelopen maanden is de bank bij diverse hbo- en universitaire instellingen nagegaan wat de kosten zijn van de verschillende opleidingen. Op basis hiervan zijn er drie financieringsmodaliteiten geidentificeerd voor studies te weten: SRD 1.000- SRD 4.500, (2) SRD 5.000-SRD 8.500 en (3) SRD 9.000-SRD 17.500.

Related posts: