“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Bekendmakingen » HERINSCHRIJVINGEN Bacheloropleidingen

HERINSCHRIJVINGEN Bacheloropleidingen 

HERINSCHRIJVINGEN Bacheloropleidingen
NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2017-2018
Dagelijks van 08.00-11.30 uur

Studenten die zich in de reguliere inschrijfperiode (maandag 04 september t/m vrijdag 08 september 2017) niet hebben her-ingeschreven worden in de gelegenheid gesteld zulks te doen in de periode:

Woe. 27 september t/m Woe. 04 oktober 2017 (m.u.v. za. 30 september).
Naast het inschrijfgeld van SRD 1500,- zal  eveneens een bedrag ad SRD 75,- (Administratiekosten) gestort moeten worden.
PLAATS: bureau studentenzaken (bak-gebouw), UNIVERSITEITSCOMPLEX, LEYSWEG 86

A. Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen:
Voor de studierichting Scheikunde en Wiskunde.

B. Faculteit der Humaniora
Voor de studierichting Geschiedenis.

C. Faculteit der Medische Wetenschappen:
Voor de studierichtingen Fysiotherapie en Geneeskunde.

D. Faculteit der Juridische Wetenschappen:

Voltijdse studenten met als cohort  :

 • 2013/2014 en later die de Bachelor I fase reeds hebben afgerond en bezig zijn met hun Bachelor II fase;
 • 2015/2016 alleen de studenten die hun bachelor I fase hebben afgerond.

Deeltijdse studenten met als cohort  :

 • 2008/2009 en later die de Bachelor I fase hebben afgerond en bezig zijn met hun Bachelor II fase;
 • 2014/2015 alleen de studenten die hun Bachelor I fase hebben afgerond.

NB: Studenten kunnen zich alleen op vertoon van hun BI certificaat of verklaring van behaalde B-I vakken herinschrijven.

E. Faculteit der Maatschappijwetenschappen:

 1. Alle studierichtingen met als eerste inschrijfjaar 2016.
 2. Voltijdse studenten van alle studierichtingen met als eerste inschrijfjaar 2013 t/m 2015.

NB: Studenten kunnen zich alleen op vertoon van hun BI certificaat of verklaring van behaalde B-I Vakken herinschrijven. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts herinschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.

3. Voltijdse studenten van alle studierichtingen met als eerste inschrijfjaar 2012 of eerder.

NB: Studenten kunnen zich slechts herinschrijven met uitdrukkelijke toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.

 1. Deeltijdse studenten van alle studierichtingen met als eerste inschrijfjaar 2013 of eerder.

NB: Studenten kunnen zich alleen op vertoon van hun BI certificaat of verklaring van behaalde B-I vakken herinschrijven. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts herinschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur van de Faculteit.

F. Faculteit der Technologische Wetenschappen:

 1. Alle studierichtingen met als eerste inschrijfjaar 2016.
 2. Alle studierichtingen met als eerste inschrijfjaar 2015.
 • Alle studenten die conform het vigerende Bachelor examenreglement 2004 van de AdeKUS de Bachelor-I fase 100% hebben afgerond.
 • Studenten die van het faculteitsbestuur dispensatie hebben verkregen.
 • Van beide groepen zullen bij de aanvang van de herinschrijving de namen op lijsten bekend zijn bij het Bureau Studentenzaken.
 1. Alle studierichtingen met als eerste inschrijfjaar 2014 en eerder
 • Alle studenten die in 2016 werden ingeschreven conform het ‘besluit inzake regeling limieters van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) d.d. 20 oktober 2016’ en hebben voldaan aan het in dit genoemd besluit gestelde.

 

Voor alle herinschrijvingen geldt voorts:

 1. Studentenpas
 2. Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar 2017/2018 ad SRD 1.575,-, te storten op de rekening van de Universiteit, onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712
 3. Bij gewijzigde persoonsgegevens één (1) volledig ingevuld herinschrijvingsformulier meenemen (hier downloaden).

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

Bureau Studentenzaken, 08 september 2017

Related posts: