HERINSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2019-2020
Bacheloropleidingen
Faculteit der Juridische Wetenschappen
Dagelijks van 08.30-12.00 uur

 

Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen her in te schrijven, moeten zich hier vooraf aanmelden.

 

Donderdag 05 september 2019: Rechten.
Studenten van wie de achternaam begint met de letters A tot en met K.

 

Vrijdag 06 september 2019Rechten.
Studenten van wie de achternaam begint met de letters L tot en met Z.

 

Om de wachttijd te verminderen mogen de bescheiden afgegeven worden en in de laatste week van september (ma. 30 sept. t/m vrij. 04 okt. 2018 tussen 08.30u-12.00u) opgehaald worden.        

Plaats    : Gebouw 21 lokaal 1, Universiteitscomplex, Leysweg 86.

 

Her-inschrijvingsvoorwaarden:

In verband met de komende (her)inschrijving maakt de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW) het volgende bekend:

1. Voltijdse studenten van de bacheloropleiding met als eerste inschrijfjaar 2014 of eerder  kunnen zich niet meer her-inschrijven, e.e.a. conform art. 19 lid 1 sub c van het Bachelor Examenreglement 2018. Eventuele her-inschrijving is slechts mogelijk met uitdrukkelijk toestemming van het Dagelijks Bestuur FJW.
2. Voltijdse studenten van de bacheloropleiding met als eerste inschrijfjaar 2015, 2016 en 2017  kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2018 art. 19 lid 1 sub b, alleen her-inschrijven op vertoon van hun BI certificaat of verklaring van behaalde BI vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FJW.
3. Deeltijdse studenten van de bacheloropleiding met als eerste inschrijfjaar 2015 of eerder kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2018 art. 19 lid 2 sub b, alleen her-inschrijven op vertoon van hun BI certificaat of verklaring van behaalde BI vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FJ W.

 

De bescheiden die worden afgegeven zijn:
1. Studentenpas
2. Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar 2019/2020 ad SRD 1.850,-,  te storten op de rekening van de Universiteit, onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712

 

Voor studenten met studiefinanciering van FSS (NOB) geldt:
Studenten die een aanvraag zullen doen voor studiefinanciering FSS (N.O.B.) dienen te voldoen:

• Bachelor: min. 10% van het inschrijfgeld (SRD 185,-)
Voorafgaand aan de her- inschrijving zal de student eerst een overeenkomst moeten tekenen met de Universiteit ten aanzien van de betaling van het resterend deel aan inschrijfgeld.

 

Voor Bachelor studenten geldt:
De mogelijkheid het inschrijfgeld in twee (2) gelijke termijnen te voldoen en wel als volgt.

• De 1e termijn ad. SRD 925, – geschiedt bij de (her) inschrijving in augustus/september 2019, terwijl het stortingsbewijs van de 2e termijn ad. SRD 925,- tot uiterlijk 31 januari 2020 op het Bureau Studentenzaken moet worden aangeboden. Bij late termijnbetaling wordt er 10% van het termijnbedrag (SRD 92,50) administratiekosten in rekening gebracht.

 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN
Bureau Studentenzaken, 20 augustus 2019

By Comments off augustus 30, 2019