Bij de afdeling Kwaliteitszorg bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Hoofd Evaluatieonderzoek

 

Doel van de functie:

Het Hoofd Evaluatieonderzoek is verantwoordelijk voor het opzetten en (laten) uitvoeren van het institutionele onderzoek dat verricht wordt ten behoeve van het verbeteren van de onderwijskwaliteit aan de universiteit. Dit evaluatieonderzoek is ingebed in het interne kwaliteitszorgsysteem, wat tevens bijdraagt aan het verkrijgen van accreditatie voor de diverse opleidingen. In deze rol stuurt hij/zij ook de overige medewerkers op het gebied van evaluatieonderzoek aan.

 

Functie-inhoud:

 • • Het planmatig inrichten van een evaluatiesystematiek waarbij alle voorgenomen evaluatieonderzoeken systematisch worden uitgevoerd;
 • • Het ontwikkelen van nieuwe evaluatie-instrumenten als onderdeel van het interne kwaliteitszorgsysteem dan wel op aanvraag;
 • • Het reviseren van bestaande evaluatie-instrumenten;
 • • Het (mede)uitvoeren van evaluatieonderzoeken, hierbij valt onder andere te denken aan programma/curriculumevaluaties, tevredenheidsonderzoeken bij docenten en studenten en alumni/werkveldonderzoeken;
 • • Het interpreteren van de uitkomsten van evaluaties en het (laten) rapporteren naar de betrokken stakeholders;
 • • Het inrichten en up-to-date houden van relevante databases;
 • •Het aansturen van de evaluatiemedewerkers;
 • • Het in samenwerking met de stafmedewerker interne kwaliteitszorg inpassen van de evaluaties in het bredere kwaliteitszorgsysteem;
 • • Andere uit de functie voortvloeiende werkzaamheden.

 

Functie-eisen:

 • • Minimaal in het bezit van een MSc (bijvoorkeur in de sociale wetenschappen);
 • • Expertise in en ervaring met evaluatieonderzoek (bijvoorkeur in het (hoger) onderwijs);
 • • Minimaal 5 jaar ervaring met evaluatieonderzoek;
 • • Uitstekende analytische vaardigheden;
 • • Communicatief vaardig;
 • • Leidinggevende kwaliteiten;
 • • Klantgerichte en flexibele instelling;
 • • Onafhankelijk en objectief;
 • • Kritisch, discreet, assertief en tactvol;
 • • Pro-actief, verantwoordelijk en oplossingsgericht.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de Kwaliteitszorgmanager, mevr. dr. Gerda Visser–Wijnveen, te bereiken op telefoon 465558 toestel 2221 of per email gerda.visser-wijnveen@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 20 april 2019 richten aan de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off april 8, 2019