“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Sunday, September 24, 2017
You are here: Home » Humaniora

Humaniora

Op 23 juli 2010 proclameerde de toenmalige minister van Onderwijs en Volksontwikkeling de Faculteit der Humaniora (FHum) en de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen. De FHum oftewel de Faculteit die zich bezighoudt met de Geesteswetenschappen kent drie grote studierichtingen die elk weer onderverdeeld worden in de subrichtingen: Geschiedenis, Taal & Letteren en Cultuurwetenschappen.

Als onderdeel van de AdeKUS zal de Faculteit der Humaniora op de eerste plaats een instituut zijn dat in overeenstemming met de visie van de universiteit staat voor hoog gekwalificeerd geesteswetenschappelijk onderwijs, onderzoek en dienstverlening ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van de Surinaamse maatschappij.

De FHum zal tegelijkertijd ook het gezicht van de Surinaamse maatschappij moeten helpen uitdragen. Zij moet een gezaghebbend instituut zijn dat wezenlijk bijdraagt aan de bevordering van een nationale Surinaamse identiteit en cultuur, en een voortrekkersrol hierin vervult, door:

  • ontsluiting van de culturen en de talen van Suriname door ze wetenschappelijk te onderzoeken, beschrijven en vast te leggen en
  • beschrijving en vastlegging van de Surinaamse geschiedenis vanuit een eigen Surinaams perspectief, na gedegen wetenschappelijk onderzoek.

 

Visie en missie FdHum

Deze visie leidt tot de volgende missie:

1. De FdHum te doen uitgroeien tot het gezaghebbende instituut in Suriname voor:

a. kwaliteitsstudies en –onderzoek in de geesteswetenschappen,

in het bijzonder in:

  •  de Surinaamse geschiedenis,
  •  de Surinaamse talen en literatuur en
  •  de Surinaamse cultuur.

 

b. dienstverlening op het gebied van de geesteswetenschappen.

2. De FdHum te doen uitgroeien tot het instituut dat met gezag kan inspelen op de behoeften van de Surinaamse maatschappij, voor wat betreft geesteswetenschappen.

De dFHum zal haar missie voor 2015 bewerkstelligen door:

  • Geaccrediteerde Bachelor- en Masteropleidingen in de geesteswetenschappen aan te bieden (waaronder ook pre-masteropleidingen).
  • Onderzoekscentra op het gebied van de geesteswetenschappen op te zetten, en promotieonderzoek te stimuleren.
  • Samenwerkingsvormen aan te gaan met culturele organisaties, NGO’s, stichtingen in Suriname in verband met curricula voor Surinaamse cultuurwetenschappelijke en taalstudies en onderzoek.
  • Samenwerkingsverbanden aan te gaan met buitenlandse universiteiten, en organisaties op het gebied van de geesteswetenschappen.
  • Bij de taalrichting een dienstverleningscentrum op te zetten.

 

De decaan van de Faculteit Humaniora is mevrouw dr. Renata de Bies.