“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Faculteit der Humaniora » Geschiedenis

Geschiedenis

In de loop der jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om te komen tot een Studierichting Geschiedenis (SG) aan de AdeKUS. Met de afkondiging in juli 2010 van de FHum wordt deze studierichting nu realiteit.

Studenten zullen worden opgeleid om onder meer studie te doen naar de Surinaamse geschiedenis en die in de context te plaatsen van ontwikkelingen in de Caribische regio en de wereld. De studierichting geschiedenis is belast met de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsprogramma’s en programma’s voor onderzoek en dienstverlening op het gebied van geschiedenis in de ruimste zin des woord.

VISIE EN MISSIE STUDIERICHTING GESCHIEDENIS

De studierichting geschiedenis verzorgt geaccrediteerde geschiedenisopleidingen en verricht voor de Surinaamse samenleving relevant historisch wetenschappelijk onderzoek volgens internationale standaarden.

De missie is: Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname middels het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig historisch onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk verantwoord historisch onderzoek, bij voorkeur in een interdisciplinaire benadering en waar mogelijk in vergelijkend perspectief.

Strategische doelen tot 2017

De strategische doelen van de studierichting zijn de volgende:

  1.  Het accrediteren van de Bachelor- en de Masteropleiding Geschiedenis.
  2.  Het afleveren van vakkundige historici die breed georiënteerd en multi-inzetbaar zijn en die zich, bewust van de specifieke context en locatie, een bijdrage leveren tot de geschiedschrijving van Suriname, de regio en eventueel de wereldgeschiedenis.
  3.  Een leidinggevende rol spelen bij onderzoeksactiviteiten met betrekking tot de Surinaamse geschiedenis en het uitgroeien tot een gezaghebbend centrum voor historisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek over de Surinaamse geschiedenis.

De studierichting begint per 1 oktober 2013 met een Bachelor program, terwijl in de loop van 2014 een masterprogramma zal worden voorbereid.

De studierichting zal zich niet alleen bezig houden met het verzorgen van onderwijs, maar zal intensief werken aan onderzoek en dienstverlening. Ook wordt het wetenschappelijk onderwijs gekoppeld aan het onderzoeksprogramma van de studierichting en omgekeerd. Voor het onderzoeksprogramma wordt verwezen naar het document “Onderzoeksprogramma van de Studierichting Geschiedenis”. Opdrachten voor werkstukken en afstudeertheses zullen zoveel mogelijk gekoppeld zijn aan het onderzoeksprogramma van de studierichting.

Vermeld dient te worden dat de studierichting voor de uitoefening van haar taken zal samenwerken met instanties en personen in binnen- en buitenland.

De uitgangspunten bij de opzet van het onderwijsprogramma zijn:

  1. De opleiding geschiedenis zal historici opleiden die multi-inzetbaar zijn en die in staat zijn interdisciplinair onderzoek te initiëren en uit te voeren. Zij zullen in de dagelijkse praktijk moeten kunnen werken met sociale wetenschappers en wetenschappers uit humaniora, met name cultuurwetenschappers.
  2. Het onderwijsprogramma zal relevant moeten zijn voor Suriname als een ontwikkelingsland of land in ontwikkeling.
  3. Binnen de opleiding zal aandacht worden besteed aan methoden van onderzoek van geschiedenis en sociale wetenschappen, aan wetenschaps- en geschiedfilosofie, historiografie algemeen en Suriname.
  4. Speciale aandacht wordt ook besteed aan orale bronnen en andere niet-conventionele bronnen, die van belang zijn voor de studie van Derde Wereldvolkeren of groepen die geen geschreven bronnen hebben achtergelaten in archieven.
  5. De studenten zullen vanaf het begin worden getraind in het doen van historisch onderzoek en in academisch schrijven. In dit verband wordt weer verwezen naar de integratie van onderwijs en onderzoek.

De Studierichting Geschiedenis zal onderwijs verzorgen op twee niveaus:

  1. Bachelor
  2. Master.

Download de studiegids hier.