Inschrijving voor de Colloquium Doctum toetsing
collegejaar 2019/2020

Personen die niet in het bezit zijn van een V.W.O. diploma, doch menen dit niveau te hebben en vóór 1 juli 2019 de leeftijd van 25 jaar zullen hebben bereikt, kunnen zich aanmelden voor de Colloquium Doctum toetsing.

 

De studierichtingen zijn:

Rechten, Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Economie, Public Administration, Sociologie, Nederlands.
Agrarische Productie, Delfstofproductie, Werktuigbouwkunde, Milieuwetenschappen, Infrastructuur en Elektrotechniek.

N.B. : Alle opleidingen zijn dagopleidingen.

 

In dit kader wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst:

Datum        : vrijdag 26 april 2019
Tijd             : 18.00 – 19.00 uur
Plaats          : Gebouw 21, lokaal 4, Universiteitscomplex

 

De inschrijvingen vinden als volgt plaats:

Periode       : donderdag 02 mei 2019 t/m vrijdag 10 mei 2019
Tijd             : 09.00 t/m 13.00 uur
Plaats          : Bureau Studentenzaken  (BAK-Gebouw)

 

Gelieve bij de inschrijving mee te nemen :

• Eén volledig ingevuld inschrijvingsformulier (hier downloaden).

• Eén uittreksel uit het Bevolkingsregister.
• Twee kopieën van alle behaalde diploma’s / cijferlijsten, verkregen getuigschriften en de originelen daarvan overleggen.
• Eén recente pasfoto (willekeurige afmeting).
• Eén nationaliteitsverklaring.
• Identiteitsbewijs (I.D.-kaart).
• Een stortingsbewijs SRD 616, 67 met als omschrijving CD-toets 2019, te storten op de Hakrinbank rekeningno.: 547.0129 of D.S.B. rekeningno.: 42.84.712

RESTITUTIE IS NIET MOGELIJK

Bureau Studentenzaken, 03 april 2019

By Comments off april 4, 2019