De inschrijvingen voor het collegejaar 2018-2019 staan voor de deur.
Onderstaande bekendmakingen geven de verschillende data en eisen voor inschrijvingen aan.

 

Bekendmaking nieuwe inschrijvingen 2018-2019

Bekendmaking termijnbetaling BSc en MSc 2018-2019

Bekendmaking registratie uitlandige studenten 2018-2019

Specifieke toelatingseisen AdeKUS

 

Voor nadere informatie over toelating en inschrijving, alsook het downloaden van de inschrijfformulieren, bezoek de pagina Toelating en Inschrijving.

 

Hoogachtend,

Het Bestuur van de Universiteit
Prof dr. J. Menke
voorzitter

By NO Comment augustus 16, 2018