“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, May 22, 2018
You are here: Home » Instituten » IGSR » Public Health

Public Health

De Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) start in november 2012 met de masteropleiding Public Health. Er zullen maximaal vijfentwintig studenten worden toegelaten. In de periode 14 t/m 31 mei kan men zich (voor)aanmelden.

De opleiding betreft de tweede cohort voor de internationaal erkende, geaccrediteerde tweejarige masteropleiding Public Health die in nauwe samenwerking met de Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine wordt aangeboden. Om toegelaten te worden dient u in het bezit te zijn van een Bachelor of Science (BSc) of daaraan gelijkgestelde graad, ongeacht de studierichting.

De opleiding zal voor het grootste deel in het Engels en via distance-learning door docenten van de Tulane University gedoceerd worden. Hiervoor is het van belang over voldoende kennis van de Engelse taal (in woord en schrift) en voldoende computervaardigheden te beschikken.

Bij de aanmelding dienen de volgende documenten overlegd te worden:

  1.  Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier*
  2.  Kopieën van alle relevante bullen en/of certificaten van de gevolgde Bachelor opleiding
  3.  Een volledig curriculum vitae
  4.  Een kort essay (max. 1 A4) waaruit de motivatie voor Public Health moet blijken
  5.  2 (twee) referenties van opleidingen, werkgevers of derden
  6.  Kopie van identiteitsbewijs/paspoort

Men kan zich tussen 9 en 14 uur aanmelden bij het Faculteitsbureau van de Faculteit der Medische Wetenschappen in het MWI-gebouw aan de Kernkampweg 5-7.

Elke aanmelding zal individueel beoordeeld worden of zij voldoen aan de academische criteria en normen. De geselecteerden zullen worden uitgenodigd zich definitief aan te melden.

Meer informatie? Neem dan per e-mail contact op met de MPH coördinator Drs.E.R.Irving. Telefonisch te bereiken op 441007 tst.269.