“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Instituten » IMWO

IMWO

Het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek, IMWO, is een autonoom onderzoeksinstituut van de Universiteit. Het werd in 1987 bij staatsbestuit opgericht.

De dagelijkse leiding van het IMWO is in handen van de directeur, die ondersteund wordt door een aantal fulltime onderzoekers en een administratieve staf.

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Universiteit van Suriname en de Surinaamse samenleving in het algemeen, middels het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek.

Deze doelstelling tracht het IMWO te verwezenlijken door:

– Het bevorderen van zowel theoretisch als toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de maatschappijwetenschappen;
– Het verlenen van onderzoeks- en informatiediensten aan de gemeenschap;
– Het begeleiden en ondersteunen van multidisciplinair onderzoek;
– Het bevorderen van samenwerking tussen gelijksoortige instituten binnen en buiten Suriname;
– Het verlenen van onderzoeksdiensten aan staf en studenten van de Universiteit;
– Het trainen van staf, afgestudeerden en studenten van de FMijW.

Activiteiten

De activiteiten zijn onder te verdelen in:

– Maatschappelijk relevant onderzoek, meestal met behulp van kostendekkende subsidies van derden;
– Contractonderzoek, dat een zgn. derde geldstroom oplevert;
– Dienstverlening, zoals het verzorgen van trainingen, het organiseren van seminars en lezingen, het vervullen van commissie- en onderwijstaken en het verrichten van dataverzameling en -verwerking t.b.v. derden.

De uitvoering van de onderzoeksprojecten geschiedt door de onderzoekers en het onderzoek-ondersteunend personeel. Indien nodig wordt ook op parttime basis een beroep gedaan op leden van het wetenschappelijk korps van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen en/of externe deskundigen.