“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Aktueel » Intentieverklaring ABS / FMIJW

Intentieverklaring ABS / FMIJW 

 Op de foto, het moment van overhandiging

Op de foto, het moment van overhandiging

Op woensdag 12 november 2014 vond ten kantore van het Algemeen Bureau voor de Statistiek de ondertekening plaats van een Intentieverklaring (IV) tussen de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMIJW) van de Anton de Kom Universiteit en de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).

De IV is ondertekend opdat ABS en FMIJW elkaar – vooruitlopend op een volledige samenwerkingsovereenkomst die betrekking zal hebben op het delen van kennis en informatie met elkaar; elkaar versterken op het gebied van sociaal – wetenschappelijk onderzoek en de faciliteiten van elkaar onder nog nader te noemen voorwaarden gebruiken – in dit stadium al kunnen ondersteunen voor wat betreft steekproeven en de uitwisseling van deskundigheid.

Voor FMIJW plaatste Mevrouw Drs. Loes Monsels (Decaan) haar handtekening onder het document, terwijl voor ABS de heer Drs. Iwan A. Sno, M.Sc. (Directeur) het stuk ondertekende.

Related posts: