“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Aktueel » ISO certificering CELOS en NZCS

ISO certificering CELOS en NZCS 

Het Chemisch laboratorium van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) en het Milieu Laboratorium van de Nationale Zoologische collectie/Centrum voor Milieukundig Onderzoek (NZCS/CMO) zijn sedert 25 juli 2012 in het bezit van het ISO 9001:2008-certificaat voor kwaliteitsmanagement. Door deze mijlpaal is invulling gegeven aan één van strategische doelstellingen van de Adekus: “Professionaliseren van de interne organisatie”.

Waarom ISO 9001

Er is gekozen voor de ISO 9001-norm omdat deze norm de voorwaarden schept voor het leggen van een fundament van kwaliteitsbeheersing van de geleverde diensten. Er wordt ervoor gezorgd dat continue verbetering van de interne werkzaamheden nagestreefd wordt waardoor er steeds verbetering is in de planning en de dienstverlening. Door de ISO 9001:2008-certificering is een eventuele overstap in de toekomst naar en gebruik van andere (specifieke vak- of proces-) normen door de laboratoria en afdelingen van de universiteit ook veel gemakkelijker. Hierdoor is Celos in staat zijn om de dienstverlening naar studenten, wetenschappers en externe klanten te standaardiseren, en verbeteren om zodoende steeds aan de gestelde eisen te kunnen voldoen en die zelfs te kunnen overtreffen.

Certificaat en Scope

De audit is uitgevoerd in april 2012 door Det Norske Veritas (DNV) Certification BV Nederland, op de locaties aan de Leysweg, het CELOS- en het Universiteitscomplex. Het certificaat staat geregistreerd onder nummer 78644-2010-AQ-NLD-RvA Rev.2 en is geldig voor de volgende activiteiten (scope of toepassingebied):

•“Het ondersteunen van onderwijs curriculumonderdelen en de wetenschapsbeoefening.”
•“Het nemen van monsters ten behoeve en uitvoeren van laboratoriumanalyses.”
•“Verzorgen van trainingen en cursussen.”

Onder de Adekus vallen, verspreid over de verschillende faculteiten, instituten en stichtingen, ongeveer 28 laboratoria. Echter is het verbeteren van de laboratoriumdienstverlening in het klein gestart door een pilot project te initiëeren met drie laboratoria (microbiologisch laboratorium CELOS, de chemisch en milieu laboratoria FTeW) die succesvol was afgerond met de ISO9001:2008 certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem in november 2010. De certificering van deze twee laboratoria is het gevolg van de spin-off met als doel het uitbreiden van het KMS over de andere laboratoria en (administratieve)afdelingen van de Adekus.

Related posts: