“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Monday, April 23, 2018
You are here: Home » Slider » LVV minister doet schenking aan studierichting Agrarische Productie

LVV minister doet schenking aan studierichting Agrarische Productie 

Minister Suresh Algoe tijdens de symbolische overhandiging van de plantenkassen aan de richtingcoördinator van de studierichting AP, mevrouw dr. Lydia Ori.

Minister Suresh Algoe tijdens de symbolische overhandiging van de plantenkassen aan de richtingcoördinator van de studierichting AP, mevrouw dr. Lydia Ori.

De minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Suresh Algoe, heeft op 23 april een schenking gedaan aan de studierichting Agrarische Productie (AP) van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). De schenking bestaat uit de 3 plantenkassen met toebehoren. Ook gaf de minister tijdens zijn bezoek aan dat er in de maand mei een samenwerkingsovereenkomst met het Centrum voor landbouwkundig onderzoek in Suriname (Celos) getekend zal worden. Het doel van dit samenwerkingsverband is om gecoördineerd onderzoek te verrichten die de totale agrarische productie in Suriname ten goede moet komen.

Behalve plantkassen zijn er ook nog een microscoop, een waterpomp, twee pH-meters, een Brix-meter en een tweewielige tractor geschonken. Er zal vanuit het ministerie van LVV begeleiding plaatsvinden hoe met deze faciliteiten om te gaan. Volgens de minister die zelf docent is geweest van de studierichting AP moet je over de juiste faciliteiten beschikken om adequaat onderzoek te kunnen doen. De studenten, de docenten, de boeren en het ministerie van LVV kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan het bevorderen van de agrarische productie. De minister is van mening dat er een x aantal gewassen zijn die geïmporteerd worden, terwijl deze zelf in ons land geteeld kunnen worden. Daarom acht de minister het van belang dat onze studenten zelf ingezet worden om op een effectieve manier onderzoek te verrichten. In plaats van het aantrekken van dure consultants. “Wij moeten zelf onderzoek verrichten”, stelt de minister. De minister gaf aan dat de import van onder andere gewassen zoals paprika en sla zijn afgenomen doordat de teelt hiervan in eigen land is toegenomen.

 

 

 

 

 

 

Related posts: