“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Maatschappij

Maatschappij

Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMIJW)

In 1983 is de Faculteit der Maatschappijwetenschappen tot stand gekomen na opheffing van de Faculteiten der Juridische Wetenschappen (opgericht op 1 november 1968) en Sociaal-Economische Wetenschappen (opgericht op 1 november 1975). De studierichtingen van bovengenoemde faculteiten zijn verenigd in de Faculteit der Maatschappijwetenschappen.

Er zijn thans zes studierichtingen. Met uitzondering van de studierichting Bedrijfskunde die een BSc opleiding is, worden alle opleidingen afgesloten met een doctoraal examen. Bij 4 van deze studierichtingen is met ingang van het collegejaar 2002/2003 van start gegaan met de Bachelor Master opleidingen terwijl bij de studierichting Rechten dit is geweest met ingang van het collegejaar 2003/2004.

Het collegejaar 2008-2009 kenmerkt zich bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen door processen van continuïteit en verbetering van de opleidingsprogramma’s en verdere uitbouw van de kwaliteitszorg in samenwerking met het IKIM en de opleidingscommissies van de Faculteit.

Daarnaast is een duidelijke toename van de onderzoeksoutput en uitbreiding van de dienstverleningsactiviteiten van verschillende studierichtingen en faculteitsinstituten merkbaar. Leidraad bij dit alles vormt het Strategisch Beleidsplan van de Faculteit: Koersen naar verdere erkenning.

Hoogtepunten gedurende het verslagjaar 2008-2009 waren voor de FmijW o.a. de voorbereiding van een aantal zgn. doorstroommasters, zoals de masteropleiding in Surinaams Recht, de AdeKUS-VLIR-masteropleiding in Education for Sustainable Development en de masteropleiding in Accountancy. Het voornemen is om deze opleidingen in 2010 aan te bieden.

Ook door de diverse instituten van de Faculteit zijn bijzondere prestaties geleverd. Het Instituut voor International Relations (IIR) heeft een zeer geslaagd internationaal symposium georganiseerd, getiteld Latin American and Caribbean Relations Within an Evolving Global Context.

Ook werd een seminar Processes of International Negotiations georganiseerd. Beide conferenties waren van een zeer hoog gehalte.

Hieronder vindt u de reglementen van FMijW: