“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Maatschappij » Agogiek en Onderwijskunde

Agogiek en Onderwijskunde

IMG_5036De studierichting Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde (A&0) heeft als doelstelling het systematisch en methodisch analyseren en beschrijven van sociaalmaatschappelijke verschijnselen van agogische en onderwijskundige aard.

 

De opleiding in de agogische wetenschappen en onderwijskunde richt zich op:
 
  • Het verwerven van kennis en inzicht in de verschillende agogische, onderwijskundige en pedagogische theorieën en vaardigheden om sociaal  maatschappelijke verschijnselen die deze disciplines raken, te kunnen analyseren.
  • De nadruk ligt op het helpen oplossen van de specifieke Surinaamse sociaal maatschappelijke problemen.

 

De op te leiden sociaal wetenschappers zullen behalve over adequate kennis, inzichten en vaardigheden, tevens moeten beschikken over die leidinggevende capaciteiten die nodig zijn om op beleidsniveau invloed uit te oefenen op het sociaalontwikkelingsproces in Suriname.