“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Maatschappij » Economie

Economie

IMG_4122De opleiding Economie stelt zich ten doel:

  1.  studenten op te leiden die kennis en inzicht bezitten in de relevante economische theorieën;
  2.  studenten op te leiden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar algemeen economische – en bedrijfseconomische vraagstukken en daardoor  een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het economisch beleid;
  3.  studenten voor te bereiden op een masteropleiding;
  4.  studenten alert en bekwaam te maken in het omgaan met de ontwikkelingen in het beroepenveld, alsmede met concepten en theorieën die gangbaar zijn  in andere disciplines, die raakvlakken hebben met de economische wetenschap;
  5.  studenten op te leiden die zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.

Toelatingseisen

Tot de opleiding Economie worden toegelaten:

  • houders van een bij wet erkend diploma V.W.O. met als aanvullende vakken Wiskunde, Economie I en Economie II;
  • geslaagden van de Propedeuseopleiding (schakeljaar van de AdeKUS) met als aanvullende vakken Wiskunde, Economie I en Economie II.

 

Download hier de studiegids 2017- 2018.

Rooster Bachelorprogramma Economie Collegejaar 2016-2017

De studierichting wordt gecoördineerd door een richtingscoördinator.
Richtingscoördinator: drs. R. Dwarka
r.dwarka@uvs.edu / dwarkasr@yahoo.com
465558 # 487