“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Maatschappij » Psychologie

Psychologie

Psychologie is een wetenschap die zich bezig houdt met het onderzoek naar menselijk gedrag en denken, zowel in het dagelijkse leven als in bijzondere omstandigheden.

Na twee algemene jaren, is het mogelijk je te specialiseren in een van de volgende drie richtingen:

  • Klinische psychologie
  • Arbeids- en Organisatiepsychologie
  • Onderwijs en Ontwikkelingspsychologie

 

Je kan dan werken in de

  • Gezondheidszorg

Het programma Klinische Psychologie richt zich op de gezondheidszorg. Als klinisch psycholoog kunt u werken in een ziekenhuis, bij instellingen waar mensen met psychische problemen behandeld worden en ook bij adviesorganisaties die zich richten op het bevorderen van het goed functioneren van ondernemingen. Psychologen dienen niet alleen de geconstateerde ziekte als het beginpunt van hun werk te zien, maar moeten ook oog hebben voor het gezonde functioneren van mensen. Klinisch psychologen kunnen dus ook werkzaam zijn binnen organisaties die zich met preventie van gezondheidsproblemen bezig .

  • Kind en jeugd zorg

Onderwijs- en ontwikkelingspsychologen kunnen werken in het (hoger) onderwijs of als wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast is het mogelijk als onderwijs- en ontwikkelings¬psycholoog te werken in het klinische veld, zoals bij de schoolbegeleidingsdiensten, het MOB of,Bufas, in het speciaal onderwijs, of binnen de jeugdhulp-verlening.

  • Organisatie en bedrijven

Als arbeids- en organisatie¬psycholoog kun je werken in profit- en non-profitorganisaties. Te denken valt aan een baan als consultant op het gebied van werving, selectie, training en loopbaanadvisering. Arbeids- en organisatiepsychologen houden zich ook bezig met thema’s als conflict¬hantering, coaching en management-ontwikkeling, bijvoorbeeld als staflid van een HRM-afdeling of als zelfstandig adviseur.

De opleiding Psychologie wordt alleen als voltijdse dagopleiding aangeboden. De Bachelor opleiding, waarmee u de titel Bachelor of Science behaalt,  duurt drie jaar. Wij hopen in 2015 te starten met een twee jarige master.

We maken gebruik van  probleemgestuurd onderwijs.  (PGO)

Probleemgestuurd onderwijs (PGO) is een onderwijsvorm waarbij een zeer actieve rol wordt gevraagd van studenten. Studenten werken samen in kleine groepen van 12 personen aan psychologische problemen en bestuderen zelfstandig relevante literatuur. Tweemaal per week komen studenten bij elkaar in deze zogenoemde Onderwijsgroepen en zij dienen dan hun bevindingen aan hun medestudenten te rapporteren. Deze bijeenkomsten vinden plaats onder begeleiding van een wetenschappelijk docent. Eenmaal per week is er een hoorcollege. Bovendien is er tijdens ieder blok een practicum waarbij veelal bijeenkomsten worden georganiseerd.

Aanwezigheid tijdens de onderwijsgroepen en practicumbijeenkomsten is verplicht.Wij vragen je vooraf goed te bedenken of deze onderwijsvorm je aanspreekt. Wanneer je niet met medestudenten wilt discussieren over de leerstof of wanneer je moeite hebt met  de verplichte bijeenkomsten, is PGO geen geschikte onderwijsvorm voor jou.

Wij hebben capaciteit voor 25 studenten per jaar. Uitsluitend personen met een VWO diploma  of een diploma wat daaraan is gelijkgesteld komen in aanmerking om geselecteerd te worden. Bij de selectie zal gekeken worden naar eindexamenresultaten (in het bijzonder op de vakken Nederlands, Engels en wiskunde).

Indien u daarna nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de opleiding via telefoonnummer 465558 tst 222

Voor algemene informatie over studeren aan de Anton de Kom universiteit van Suriname kunt u contact opnemen met het Bureau Studentenzaken.
Mailadres: stuza@uvs.edu of tel. 465558 tst 212/214.

Download hier de studiegids 2017- 2018.