“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Maatschappij » Sociologie

Sociologie

IMG_4125Sociologie is de wetenschap, die zich bezighoudt met het beschrijven, analyseren en verklaren van:

a. Het gedrag van en tussen mensen voor zover dat beïnvloed wordt door hun specifieke onderlinge verhoudingen
b. De daaruit voortgekomen – min of meer vaste – gedragspatronen, structuren en bindende opvattingen en het ontstaan, voortbestaan en veranderen hiervan.

Kortom: Sociologen willen begrijpen waarom mensen doen, wat ze doen

De toelatingseisen voor de Bacheloropleiding Sociologie zijn:
– Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs met Wiskunde Q
– Certificaat Schakeljaar met Wiskunde Q of
– Verklaring Colloquium Doctum toets met Wiskunde Q

Het programma van de Bachelor opleiding Sociologie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname is opgebouwd uit 4 (vier) componenten:
– theoretische en toegepaste sociologie;
– maatschappelijke probleemverkenning met accent op sociale en  culturele ontwikkelingsvraagstukken;
– onderzoeksvaardigheden en statistiek;
– beleidsanalyse en projectontwikkeling.
De 4 componenten zijn met elkaar verbonden. Deze integrale benadering vereist .aangepaste didactische werkvormen zoals: seminars, praktika,excursies, veldwerk, discussiecolleges, workshops, projecten en begeleide literatuurstudie naast de meer traditionele hoorcolleges.Toegang tot internet is dan ook een vereiste om over recente informatie te kunnen beschikken.

Gelet op de veelal intensieve werkvormen is collegebezoek dringend vereist. In het verlengde van de aangepaste didactische werkvormen, worden naast de meer  traditionele schriftelijke tentamens met open vragen en/of meerkeuze vragen, specifieke toetsvormen toegepast zoals: take-home tentamens, open-boek tentamens, schriftelijke werkstukken – al dan niet gepresenteerd – die gebaseerd zijn op veldwerk en / of literatuurstudie.

Download hier de studiegids 2016 – 2017.