“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Bekendmakingen » Na – Inschrijvingen collegejaar 2017 -2018

Na – Inschrijvingen collegejaar 2017 -2018 

Na – Inschrijvingen collegejaar 2017 -2018
Dagelijks van 08.00-11.30 uur

Nieuwe inschrijvingen Schakeljaar en Bacheloropleidingen

Studenten die zich in de reguliere inschrijfperiode (maandag 04 september t/m vrijdag 08 september 2017) niet hebben ingeschreven worden in de gelegenheid gesteld zulks te doen in de periode:  
Woe. 27 september t/m Woe. 04 oktober 2017 (m.u.v. za. 30 september)
Naast het inschrijfgeld van SRD 1500,- zal  eveneens een bedrag ad SRD 75,- (Administratiekosten) gestort moeten worden.

PLAATS: bureau studentenzaken (bak-gebouw), UNIVERSITEITSCOMPLEX, LEYSWEG 86

A. Nieuwe studenten:

 1. Origineel van het diploma en de cijferlijst en 2 (twee) gewaarmerkte fotokopieën van elk (de fotokopieën moeten voorzien zijn van een origineel stempel en handtekening van de directeur van de opleiding).
 2. Een geboorteakte + één (1) fotokopie.
 3. Een nationaliteitsverklaring.

B. Geslaagden van het Schakeljaar:

 1. Certificaat Schakeljaar en cijferlijst plus twee (2) fotokopieën van elk.
 2. De studentenpas.

C. Studenten die zich herinschrijven op het Schakeljaar:

 • 1. Cijferlijst + twee (2) fotokopieën.
 • 2. De studentenpas.

D. Geslaagden van de Colloquium Doctum Toets:

 1. Geboorteakte + één (1) fotokopie.
 2. Originele verklaring CD toets + twee (2) fotokopieën.

Voor alle nieuwe inschrijvingen geldt voorts:

 • Twee (2) volledig ingevulde inschrijfformulieren (hier downloaden).
 • Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar 2017/2018 SRD 1.575,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712.
 • ID.- kaart.
 • Drie (3) recente pasfoto’s (afmeting : 2,4 x 3 cm) .

 

Voor de toelatingseisen verwijzen wij u naar de website: http://www.uvs.edu/studenten-3/toelatingseisen/

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

Bureau Studentenzaken, 08 september 2017

 

Related posts: