HERINSCHRIJVINGEN Bacheloropleidingen
NA-INSCHRIJVINGEN COLLEGEJAAR 2018-2019
Dagelijks van 08.30-11.30 uur

Studenten die zich in de reguliere inschrijfperiode (maandag 03 september t/m dinsdag 11 september 2018) niet hebben heringeschreven worden in de gelegenheid gesteld zulks te doen in de periode:  Ma. 24 september t/m vrij. 28 september 2018. Naast het inschrijfgeld van SRD 1.850,- zal  eveneens een bedrag ad SRD 92,50 (Administratiekosten) gestort moeten worden.

 1. PLAATS: bureau studentenzaken (bak-gebouw), UNIVERSITEITSCOMPLEX, LEYSWEG 86

Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen: Voor de studierichting Scheikunde en Wiskunde.
Faculteit der Humaniora: Voor de studierichting Geschiedenis en Nederlands.
Faculteit der Medische Wetenschappen: Voor de studierichtingen Fysiotherapie en Geneeskunde.
Faculteit der Technologische Wetenschappen:    Alle studenten mogen zich onvoorwaardelijk inschrijven.
Faculteit der Juridische Wetenschappen:

1.    Voltijdse studenten met als eerste inschrijfjaar 2017/2018 kunnen zich onvoorwaardelijk inschrijven.
2.    Voltijdse studenten van de bacheloropleiding met als eerste inschrijfjaar 2014/2015 tot en met 2016/2017 kunnen zich alleen her-inschrijven met medeneming van één (1) fotokopie van het B-1 certificaat.
3.  Voltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2013/2014 kunnen zich alleen her-inschrijving met medeneming van een toestemmingsbrief van het Dagelijks Bestuur FJW.
4. Deeltijdse studenten met als eerste inschrijfjaar 2017/2018 en 2016/2017 kunnen zich onvoorwaardelijk inschrijven.
5.       Deeltijdse studenten van de bacheloropleiding met als eerste inschrijfjaar 2009/2010 tot en met 2015/2016 kunnen zich alleen her-inschrijven met medeneming van één (1)  fotokopie van het B-1 certificaat.
6.       Deeltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2008/2009 kunnen zich alleen her-inschrijven met medeneming van een toestemmingsbrief van het Dagelijks Bestuur FJW.

 

 1. Faculteit der Maatschappijwetenschappen:
 2. Alle studenten met als eerste inschrijfjaar 2017 kunnen zich onvoorwaardelijk  inschrijven.

2.       Voltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2013  of eerder kunnen zich niet meer her-inschrijven, e.e.a. conform art. 9 1id 1 sub c van het 2004 Bachelor Examenreglement. Eventuele her-inschrijving is slechts mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.
3.      Voltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2014 kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2004 art. 9 1id 1, alleen her-inschrijven met medeneming van één (1) fotokopie van het B-1 certificaat of verklaring van behaalde B-1 vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.
4.    Voltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2015 en 2016 kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2015 art. 7 lid 1, alleen her-inschrijven met medeneming van één (1) fotokopie van het B-1 certificaat of verklaring van behaalde B-1 vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.
5.    Deeltijdse studenten van alle bacheloropleidingen met als eerste inschrijfjaar 2014 of eerder kunnen zich, conform het Bachelor Examenreglement 2004 lid 9 lid, alleen her-inschrijven met medeneming van één (1)  fotokopie van het B-1 certificaat of verklaring van behaalde B-1 vakken. Zij die nog openstaande vakken hebben kunnen zich slechts her-inschrijven met toestemming van het Dagelijks Bestuur FMijW.

 

Voor alle herinschrijvingen geldt voorts:

 1. Studentenpas
 2. Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar 2017/2018 ad SRD 1.942,50, te storten op de rekening van de Universiteit, onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712
  1. Eén (1) volledig ingevuld herinschrijvingsformulier meenemen (hier downloaden)

   

  ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

  Bureau Studentenzaken, 28 augustus 2018

By NO Comment augustus 31, 2018