NIEUWE INSCHRIJVINGEN SCHAKELJAAR EN Bacheloropleidingen
Na – Inschrijvingen collegejaar 2018 -2019
Dagelijks van 08.30-11.30 uur

Studenten die zich in de reguliere inschrijfperiode (dinsdag 22 augustus t/m zaterdag 01 september 2018) niet hebben ingeschreven worden in de gelegenheid gesteld zulks te doen in de periode:  Ma. 24 september t/m vrij. 28 september 2018.

Naast het inschrijfgeld van SRD 1.850,- zal  eveneens een bedrag ad SRD 92,50 (Administratiekosten) gestort moeten worden.

 

PLAATS: bureau studentenzaken (bak-gebouw), UNIVERSITEITSCOMPLEX, LEYSWEG 86

 1. Nieuwe studenten dienen bij de inschrijving mee te nemen:
 2. Originelen van diploma en cijferlijst plus twee (2) gewaarmerkte kopieën van elk (alle fotokopieën moeten voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling);
 3. Een geboorte-akte (te verkrijgen bij het C.B.B./ gelieve de wachttijd in acht te nemen) + 1 kopie ervan (GEEN UITTREKSEL);
 4. Een nationaliteitsverklaring (te verkrijgen bij het C.B.B.);
 5. Twee (2) recente pasfoto’s.

 

 1. Geslaagden van het Schakeljaar dienen bij de inschrijving mee te nemen:
 2. Certificaat Schakeljaar en cijferlijst plus twee (2) fotokopieën van elk;
 3. De studentenpas;
 4. Twee (2) recente pasfoto’s.

 

 1. Studenten die zich herinschrijven op het Schakeljaar dienen bij de inschrijving mee te nemen:
 2. Cijferlijst uitslag Schakeljaar + twee (2) fotokopieën;
 3. De studentenpas.

 

Voor zowel A, B als C geldt voorts:

 • Stortingsbewijs van het inschrijfgeld collegejaar 2018/2019 SRD 1.942,50, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712.
 • Identiteitsbewijs (I.D.- kaart)
 • Twee (2) volledig ingevulde inschrijvingsformulieren (hier downloaden).

Toelatingseisen AdeKUS 

ER ZAL GEEN RESTITUTIE VAN HET INSCHRIJFGELD PLAATSVINDEN

Bureau Studentenzaken, 28 augustus 2018

 

By NO Comment augustus 31, 2018