NIEUWE INSCHRIJVINGEN MASTEROPLEIDINGEN
COLLEGEJAAR 2019-2020 (aangepast 06 augustus 2019)

Studenten die zich voor het collegejaar 2019/2020 wensen in te schrijven, moeten zich hier vooraf aanmelden.

 

De nieuwe inschrijvingen vinden als volgt plaats:
 
Datum:    Zaterdag 24 augustus 2019
Tijd :       08.30 -12.00 uur.
Locatie:   Bureau Studentenzaken, BAK- Gebouw, Universiteitscomplex, Leysweg 86.

 

Betrokkene dient de volgende bescheiden te overleggen bij de inschrijving:

 1. 1. Originelen van het bachelordiploma en cijferlijst plus twee (2) fotokopieën van elk. (Indien u nog niet over uw bul beschikt, kunnen wij voorlopig volstaan met de originele cijferlijst plus twee(2) fotokopieën).
  2. Een nationaliteitsverklaring.
  3. Een geboorte-akte + één  (1) fotokopie.
  4. Twee (2) recente pasfoto’s.
  5. I.D.- kaart.
  6. Brief Selectie Uitslag plus twee (2) fotokopieën ( Master Accountancy / Master Bedrijfskunde / Master Psychologie / Master Sustainable Management of Natural Resources).
  7. Bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld en van het collegegeld.

SRD rekeningen: Hakrinbank : 54.70.129; D.S.B.: 42.84.712
USD rekeningen: D.S.B.: 47.55.227; Hakrinbank : 58.80.297
Euro rekening:    D.S.B.: 46.86.233
Naam student en Masteropleiding vermelden op het stortingsbewijs.

 

Opleiding Inschrijfgeld Collegegeld Termijnbetalingen Collegegeld    
 
Master Accountancy SRD 1850,- € 2500,- of  SRD 20.925,- 4 termijnen van  € 625,- of SRD 5231,25
Master Bedrijfskunde SRD 1850,- US$ 1500,- of SRD 11.280,- 4 termijnen van US$ 375,- of SRD 2820,-
Master Psychologie SRD 1850,- US$ 2000,- of SRD 15.040,- 4 termijnen van US$ 500,- of SRD 3760,-
Master Surinaams Recht  SRD 1850.- US$ 1500,- of  SRD 11.280,- 4 termijnen van US$ 375,- of SRD 2820,-
Master Sustainable Management

of Natural Resources

SRD 1850,- SRD 2250,- Geen termijnbetaling

 

Voor studenten die een aanvraag zullen doen of hebben lopen voor studiefinanciering bij de F.S.S. (N.O.B.) geldt:

 • – Voorafgaand aan de inschrijving zal de student eerst een overeenkomst moeten tekenen met de Universiteit ten aanzien van de betaling van het resterend deel aan collegegeld.
 • – Voor de eerste storting bij de inschrijving:
  • Het VOLLEDIG bedrag aan inschrijfgeld EN minimaal 10% van de eerste termijn aan collegegeld.

 

Klikt u hier voor de toelatingseisen van de opleidingen.

 

Het collegegeld is vastgesteld in Surinaamse Dollars tegen de dagkoers van de Centrale bank van Suriname per 30 juli 2019:

1 US$ = SRD 7,52                   1 Euro = SRD 8,37

 

Bureau Studentenzaken
Paramaribo, 30 juli 2019

By Comments off augustus 2, 2019