NOG INSCHRIJVING MOGELIJK BIJ NATUURKUNDE EN SCHEIKUNDE

 

Na afloop van de selectieprocedure voor natuurkunde en scheikunde is gebleken dat er voor deze opleidingen nog enkele plekken beschikbaar zijn voor belangstellenden. Personen die voldoen aan de voorwaarden (zie hieronder) worden conform Artikel 8 lid 5 van de numerus fixus beschikkingen, toegelaten in de volgorde waarin zij zich aanmelden totdat het vastgestelde quotum is bereikt.

 

Datum:            vrijdag 13 september 2019
Tijd:                 8.30 – 12.00 uur
Plaats:             Bureau Studentenzaken, BAK Gebouw Universiteitscomplex, Leysweg 86
Informatie:      Telefoon 465558 toestel 2324/2212/2213/2215 of 8696437

 

Voorwaarden bij scheikunde:
– VWO-diploma of daaraan gelijkgesteld met voor elk van de vakken Scheikunde, Wiskunde 1 en Natuurkunde minimaal een 6(zes).

Voorwaarden bij natuurkunde:
– VWO-diploma of daaraan gelijkgesteld met voor elk van de vakken Natuurkunde en Wiskunde 1 minimaal een 6 of MO-A diploma Natuurkunde

 

Bij de inschrijving dient te worden overgelegd:

1. originelen van diploma en cijferlijst plus twee (2) gewaarmerkte kopieën van elk (alle fotokopieën moeten voorzien zijn van een stempel en handtekening van de Directeur van de Onderwijsinstelling);
2. een geboorteakte (te verkrijgen bij het C.B.B./ gelieve de wachttijd in acht te nemen) + 1 kopie ervan (GEEN UITTREKSEL);
3. een nationaliteitsverklaring (te verkrijgen bij het C.B.B.)
4. identiteitsbewijs (I.D.-kaart)
5. twee recente pasfoto’s
6. een ter plekke ingevuld aanmeldingsformulier.
7. bewijs van storting of bancaire overboeking van het inschrijfgeld collegejaar 2019/2020
SRD 1.850,-, te storten op de rekening van de Universiteit onder vermelding van naam en studierichting van de student, bij de Hakrinbank: 547.0129; S.P.S.B.: 107.090.810; D.S.B.: 42.84.712

 

Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW)
Paramaribo
29 augustus 2019

By Comments off augustus 29, 2019