Korte beschrijving van de presentaties
Cluster 2 van de Open Campus Lecture Series
10 -14 december 2018

 

René Artist
Sustainability in the mining industry – Possible or not?
Maandag 10 december 19.00–21.00 u – Lezing
Dinsdag 11 december 09.00–13.00u – Workshop

In zijn presentatie zal René Artist een kritische beschouwing geven van bestaande opvattingen dat mijnbouw en duurzaamheid niet samengaan.  Ook zal hij een voorbeeld bespreken uit Australië, over de totstandkoming en bedrijfsvoering van een bauxietbedrijf dat voor 100% eigendom is en wordt gedraaid door Australische Inheemsen.

 

Rudi van Els
Energy for Sustainable Development in Suriname – Local energy for local development
Dinsdag 11 december 19.00–21.00 u – Lezing
Woensdag 12 december 09.00–13.00u – Workshop

Rudi van Els zal in zijn inleiding kritische vragen stellen over de mate waarin de energiesector, in het bijzonder waterkrachtenergie, heeft bijgedragen aan ontwikkeling, van het Guyana Schild, van Suriname, en vooral ook van lokale gemeenschappen.  De ervaring van grootschalige energieproductie die, vanuit een koloniale ontwikkeling, vaak dient als ondersteuning voor export van natuurlijke hulpbronnen, zal worden afgezet tegen ervaringen van kleinschalige microwaterkrachtcentrales in het Amazonegebied die lokale, rurale ontwikkeling ondersteunen.

 

Janaina Diniz
Promotion of native products and rural sustainable development: the case of socio-biodiversity production chains
Woensdag 12 december 19.00–21.00 u – Lezing
Donderdag 13 december 09.00–13.00u – Workshop

Janaina Diniz bespreekt in haar presentatie de overeenkomsten tussen Suriname en Brazilië wat betreft de ontwikkeling en het beleid op het gebied van sociobiodiversiteitsproducten – producten die voortkomen uit inheemse gewassen en van steeds groter belang worden in de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.  Ze vergelijkt de ontwikkeling in beide landen vanaf een historische plantagecultuur gericht op export, naar bewust (overheids)beleid om sociobiodiversiteitsproducten voor lokale ontwikkeling te stimuleren.  Als startpunt voor de discussie kijkt ze naar de Braziliaanse ervaring met twee producten die in beide landen voorkomen: Braziliaanse noten en podosiri.

Theo Wong
Revival of Guiana Shield geological research in Suriname
Donderdag 13 december 19.00–21.00 u – Lezing
Vrijdag 14 december 09.00–13.00u – Workshop

In zijn inleiding zal Theo Wong ingaan op de kenmerken van het Guiana Shield en in het bijzonder de Greenstone Belt van Suriname.  Hij zal de noodzaak aangeven voor modern geologisch onderzoek dat moet resulteren in een beter inzicht in de bestaande mineralisatie alsook in een betere beoordeling van de ontginbaarheid en vermindering van financiële risico’s, rekening houdend met milieuaspecten.  De onderzoekaanpak dient multidisciplinair te zijn, met integratie van biodiversiteit, duurzame mijnbouw, sociale verantwoordelijkheid en overheidsbeleid.

By NO Comment november 23, 2018