“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Aktueel » Operationalisering Faculteit Humaniora

Operationalisering Faculteit Humaniora 

Het faculteitsbestuur van de Faculteit Humaniora  van links naar rechts drs. Narinder Mokhansingh, drs. Maurits Hassankhan, dr, Renata de Bies en drs. Krishnedath Bajnath.

Het faculteitsbestuur van de Faculteit Humaniora van links naar rechts drs. Narinder Mokhamsingh, drs. Maurits Hassankhan, dr, Renata de Bies en drs. Krishnedath Bajnath.

Met de operationalisering van de Faculteit Humaniora op vrijdag 22 mei  2015 mag deze faculteit als een volwaardige faculteit gezien worden die voldoet aan de structuren van de overige faculteiten van de Anton de Kom Universiteit. Er kan gerust gesteld worden dat de Faculteit Humaniora een grote aanwinst is voor het wetenschappelijk onderwijs in Suriname alsook voor het totaal Surinaams Onderwijs. De operationalisering hiervan is een mijlpaal in de geschiedenis.

De Faculteit Humaniora wil een voortrekkersrol vervullen in de ontsluiting van de culturen en talen van Suriname door ze wetenschappelijk te onderzoeken en het beschrijven vastleggen van de Surinaamse geschiedenis vanuit een eigen Surinaams perspectief, na gedegen wetenschappelijk onderzoek. Momenteel worden de vakken Nederlands en Geschiedenis gedoceerd aan deze faculteit.

De Faculteit heeft onlangs ook haar tweede Master Nederlands afgestudeerde afgeleverd. De faculteit die taalwetenschappen in haar portefeuille heeft zal zich toeleggen op het verspreiden van onze eigen variant van Surinaams-Nederlands. Volgens de decaan van de faculteit dr. Renata Bies moet de Faculteit zorgen voor  doorstroming naar beneden toe. De decaan is van mening dat als het Surinaams-Nederlands wordt aangeleerd aan leerkrachten zij het op hun beurt zullen overdragen aan hun studenten en leerlingen. Dit moet ertoe leiden dat de liefde en waardering voor het eigen land zal toenemen.

De faculteit is momenteel bezig nieuwe curricula te schrijven voor nieuwe opleidingen waaronder cultuurstudies. De faculteit heeft inmiddels haar eerste doctor in Suriname in het vak geschiedenis afgeleverd in de persoon van dr.Eric Jagdew. Verder bestaan er plannen om gestructureerde certificaatopleidingen te verzorgen in de talen, Spaans, Frans en Portugees. Het doel is om van Surinamers vaardige gebruikers van deze talen te maken. Het streven is erop gericht om binnen vijf jaar bacheloropleidingen in deze vreemde talen te hebben. Op lange termijn kunnen deze talen op de scholen in Suriname geïntroduceerd worden. Het zal ook mogelijk zijn cursussen in onze eigen Surinaamse talen te volgen.

In 2018 wil de Faculteit Humaniora de Surinaamse samenleving een kinderwoordenboek in het Surinaams-Nederlands aanbieden. Uit onderzoek dat de tweede Master Nederlands afgestudeerde, Carol Ann Bobson verricht heeft blijkt dat de huidige woordenboeken die op de lagere scholen gebruikt worden niet goed passen in de taalbeleving van de kinderen in de leeftijdsklasse van 8-12 jaar. De Prisma woordenboek die veelal gebruikt worden zijn voor volwassenen geschreven en dus niet kindvriendelijk.

 

 

 

 

 

 

Related posts: