Hiermede maakt het Bestuur van de Universiteit bekend dat per 1 januari 2017 de Faculteit Juridische Wetenschappen (FJW) operationeel is. De lopende onderwijsprogramma’s van de bachelor- en masteropleidingen van de studierichting Rechten worden verzorgd door de FJW.

Het dagelijks bestuur van de faculteit bestaat uit de volgende personen:
Decaan Mr. C.A. Wallerlei
Secretaris Mr. W. Bechan – Pherai

De faculteit is gevestigd in gebouw 6 op het universiteitscomplex.

Hoogachtend,

Het Bestuur van de Universiteit
Prof dr. J. Menke
voorzitter

Leave a Reply