“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Saturday, November 18, 2017
You are here: Home » Bekendmakingen » Oproep Verlenging Basiszorgverzekering collegejaar 2016/2017

Oproep Verlenging Basiszorgverzekering collegejaar 2016/2017 

Oproep Verlenging Basiszorgverzekering collegejaar 2016/2017:

Per 1 december 2016 komen de verzekeringen van de verzekeringsmaatschappijen Assuria en Self Reliance, ten behoeve van de studenten die verzekerd zijn via het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, te vervallen. D.w.z. dat de studenten die verzekerd zijn bij Assuria en Self Reliance per 1 december 2016 geen gebruik meer kunnen maken van deze verzekering en opnieuw moeten worden aangemeld. Per dezelfde datum worden alle studenten verzekerd bij Staatszorg NV (SZF).

Studenten met een verzekering van Staatszorg NV (SZF) en Parsasco waarbij de verzekering reeds is vervallen of komt te vervallen dienen ook opnieuw te worden aangemeld voor de verlenging.

De verlenging van de verzekering geschiedt middels het invullen van een registratieformulier (hier downloaden). De volledig ingevulde formulieren kunnen tot uiterlijk woensdag 14 december 2016 ingeleverd worden bij de Afdeling Studentenzaken. Formulieren die na deze datum ingediend worden, zal de afdeling NIET in ontvangst nemen.

LET WEL:

Bij het inleveren van het formulier is het VERPLICHT de volgende gegevens in te vullen:

  • Een werkend mobielnummer.
  • Een huisarts / RGD Poli.

 

Bureau Studentenzaken, 29 november 2016

 

Related posts: