“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Over Ons » Bestuur

Bestuur

Het AdeKUS Bestuur

Het Bestuur van de Universiteit (BvU) is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden m.b.t. het beheer van de universiteit. Van de 9 bestuursleden vormen de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris tezamen het dagelijks bestuur.

De verantwoordelijkheden en daarmee de werkzaamheden zijn gefocust op onderzoek, onderwijs en de bedrijfsvoering. Daarnaast legt dit bestuur verantwoording af aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Verheugd maakt het Bureau van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bekend, dat met ingang van 15 januari 2016, er een nieuw bestuur aanzit.

Mogen wij aan U voorstellen… :

1. De Voorzitter – Dhr.Jack Menke
2. De Ondervoorzitter – 
3. De Secretaris – Mw.Jenny Johns-Christopher
4. Lid – Mw.Rosita Woodly-Sobhie
5. Lid – Mw.Nailah van Dijk
6. Lid – Soenil Mahabier, namens Technisch- en Administratief personeel
7. Lid – Emanuel Scheek, namens de studenten
8. Lid – Yvonne Baal, namens wetenschappelijk personeel.

Het Bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen personen.

Het vorig bestuur (periode 2011-2015) bestond uit:

  • Dr. ir. Ryan Sidin, voorzitter,
  • K. Goenopawiro MSc, secretaris,
  • Ir. K. Vaseur, ondervoorzitter,
  • Dr. H. Ori, lid,
  • Mw. Mr. H. Djosetiko, lid,
  • R. F. Franklin MSc, lid,
  • Khalid Saboerali BSc, namens de studenten,
  • Alisa Darson-Grant, namens Technisch- en Administratief personeel,
  • Drs. Leatitia Beek, namens wetenschappelijk personeel.